Hoppa till innehållet


KURSPLAN

Låtskrivande 2 7,5 högskolepoäng

Songwriting 2
Grundnivå, K0027G
Version
Kursplan gäller: Höst 2019 Lp 1 - Tills vidare
Vald version visar för vilken termin och läsperiod som denna kursplanen gäller för. Senaste version visas först.


Utbildningsnivå
Grundnivå
Fördjupningskod
G1F
Betygskala
U G#
Ämne
Musik
Ämnesgrupp (SCB)
Musik

Behörighet

Grundläggande behörighet samt Låtskrivande 1 (K0026G)


Urval

Urvalet grundas på 1-165 högskolepoäng.Mål/Förväntat studieresultat

Kursens mål är att studenten ska visa:

•    Fördjupad kunskap om och förståelse för olika former och genrer av låtskrivande samt förmåga att experimentera med dessa och välja mellan dem
•    Fördjupad färdighet och förmåga inom att skriva och framföra och/eller spela in egna låtar
•    En värderingsförmåga och förhållningssätt avseende sitt eget och andras låtskrivande med hänsyn till professionella, konstnärliga och kulturella mål.


Kursinnehåll
  • Studier av olika former av låtskrivande i olika genrer med fokus på text, melodi, harmoni och form.
  • Analys av och kritisk reflexion kring egna och andras låtar.
  • Praktiskt låtskrivande efter givna ramar samt efter egen intuition, både på egen hand och tillsammans med andra.

Genomförande

Gruppundervisning i seminarieform samt viss enskild handledning.


Examination

Kursen examineras individuellt genom redovisning av förelagda uppgifter.


Examinator
David Myhr

Litteratur. Gäller från Höst 2019 Lp 1 (Kan ändras fram till 10 veckor innan studiestart)
Podcast Sodajerker: https://www.sodajerker.com/podcast/
Pattison, P. (2009). Writing better lyrics. F+ W Media, Inc..
Perricone, J. (2018). Great Songwriting Techniques. Oxford University Press
Songwriting: Get Your Black Belt in Music & Lyrics
http://www.iphigeniapublishing.com

Kursgivare
Institutionen för konst, kommunikation och lärande (KKL)

Moduler
KodBenämningBetygskalaHpTillståndGäller frånTitel
0001Fortlöpande redovisningU G#6.00ObligatoriskH15
0002SlutredovisningU G#1.50ObligatoriskH15

Studiehandledning
Studiehandledning finns i lärplattformen Canvas före kursstart. Du som är ny student hittar all information du behöver på www.ltu.se/nystudent. Du som redan studerar vid Luleå tekniska universitet hittar information om kursstart via schema på studentwebben alternativt via kursrummet i lärplattformen. Du når lärplattformen via Mitt LTU.

Kursplanen fastställd
av Patrik Häggqvist, huvudansvarig utbildningsledare vid Institutionen för konst, kommunikation och lärande 2015-02-13

Reviderad
av Patrik Häggqvist, huvudansvarig utbildningsledare vid Institutionen för konst, kommunikation och lärande 2019-06-13