Hoppa till innehållet
Kurser på Luleå tekniska universitet

Försöksplanering

7,5 Högskolepoäng, Fortsättningskurs på avancerad nivå, K7003N
Kursen behandlar experimentellt arbete, teoretiskt och praktiskt i förbättringsarbete, forskning och utveckling. Kursen tar upp tekniker såsom fullständiga och reducerade tvånivåers faktorförsök, responsytemetodik, split-plot-experiment etc.

Under kursen studerar vi när experiment kan vara effektiva, vilka förutsättningar som krävs, såväl processmässiga som resursmässiga (hur mycket tid och pengar är vi beredda att lägga ner, klarar vi att förklara ett fenomen med det planerade experimentet?). Hur använder vi experimentet vid produkt- eller processutveckling? Hur gör vi när vi svårt att genomföra experiment i slumpvis ordning? Hur kan vi göra experiment mindre kostsamma genom att minska antalet delexperiment?Kan vi göra det utan att vår förmåga att förklara resultat minskar? Vilka antaganden kan vi göra vid planering och analys och vilka risker tar vi då? Om vi har ett system som inte är linjärt, hur kan vi då lägga upp våra experiment? Kan vi nyttja befintliga experiment om vi känner att de inte gav tillräckliga resultat och vi behöver lägga till fler experiment?

Du kommer att arbeta såväl med teori som laborationer och med egna experiment som ni i grupp själva väljer, planerar, genomför och analyserar.

Anmälan

Vill du veta mer om kursen?

I kursplanen beskrivs exempelvis kursens mål och innehåll samt kurslitteratur. Eftersom en kursplan kan förändras visas alltid information om när revidering har skett och för vilken period som kursplanen gäller för. Senast tio veckor innan kursstart skall en aktuell kursplan finnas publicerad.

Vanliga frågor om studier

Här hittar du vanliga frågor om hur det är att studera vid Luleå tekniska universitet.

Q  Hittar du inte svaret på din fråga?

Frågor om kursen

Har du detaljfrågor om kursen som du inte hittar svar på under kurssidorna eller i kursplanen, tveka inte att kontakta oss.

Bjarne Bergquist

Bjarne Bergquist, Professor tillika ämnesföreträdare

Organisation: Kvalitetsteknik och logistik, Industriell ekonomi, Institutionen för ekonomi, teknik, konst och samhälle
Telefon: 0920-492137
Erik Vanhatalo

Erik Vanhatalo, Biträdande professor

Organisation: Kvalitetsteknik och logistik, Industriell ekonomi, Institutionen för ekonomi, teknik, konst och samhälle
Telefon: 0920-491720