Vilka faktorer påverkar hur Cola smakar bäst?, Märke, sötningsmedel eller temperatur?

K7003N Försöksplanering 7,5 hp

Publicerad: 22 april 2006

Att göra experiment (försök) är ett viktigt hjälpmedel och ibland det enda möjliga när vi behöver förstå vår omvärld. Experiment är dock ofta ganska dyra och komplexa att genomföra. Därför ges du i denna kurs en möjlighet att lära dig mer om effektiva sätt att planera, genomföra och analysera experiment.

I kursen får du lära dig teori om försöksplanering, men även praktiskt planera, genomföra och analysera ett experiment tillsammans med andra studenter. 

Efter att ha gått kursen kommer du att kunna använda statistisk försöksplanering för att ta reda på hur processer ska ställas in, för hur produkters egenskaper ska optimeras eller kunders nöjdhet ska maximeras.

Statistisk försöksplanering är lite förenklat en metod för att du ska kunna dra korrekta slutsatser av experiment, att du får ut så mycket information som man kan få ut och att dina experiment ska bli så billiga som möjligt.

Undervisningen består dels av traditionella föreläsningar och lektioner, dels av lektioner i datorrum där vi med hjälp av datorverktyg arbetar med analys av olika typer av experiment. Du kommer också att själv få arbeta med ett eget experiment och arbeta med en laboration i två delar.

Välkommen att experimentera mera!

Läs mer om kursen i kursplanen

ssi försöksplanering.jpg

Så här har studentera tyckt om kursen

Kursen har genom åren varit en av avdelningens populäraste kurser. Varje gång kursen ges mäter vi hur nöjda studenterna varit med kursen. I nedanstående länk kan du se hur nöjad studenterna i medeltal ansett sig vara med kursen.

Relaterade dokument

Studenternas hemförsök under våren 2005

Relaterade dokument

Examinator:

Professor Bjarne Bergquist

E-post: bjarne.bergquist(at)ltu.se

Kursansvarig:

Professor Bjarne Bergquist
E-post: bjarne.bergquist(at)ltu.se