Hoppa till innehållet


KURSPLAN

Byggkonstruktion II 7,5 Högskolepoäng

Structural Design II
Avancerad nivå, K7004B
Version
Kursplan gäller: Höst 2014 Lp 1 - Tills vidare
Vald version visar för vilken termin och läsperiod som denna kursplanen gäller för. Senaste version visas först.


Utbildningsnivå
Avancerad nivå
Fördjupningskod
A1N
Betygsskala
G U 3 4 5
Ämne
Väg- och vattenbyggnad
Ämnesgrupp (SCB)
Väg- och vattenbyggnad

Behörighet

För att kunna genomföra kursen krävs av studenterna att de har: - kunskaper i byggnadsmateriallära motsvarande kursen K0002B Byggmaterial - kunskaper i konstruktionsteknik motsvarande kursen B0002B Konstruktionsteknik - kunskaper i byggkonstruktion motsvarande kursen K0013B Byggkonstruktion eller W7006B Konstruktionslära eller S0004B Husbyggnadsteknik och brandhållfasthet


Urval

Högskolepoäng 20-285 hpMål/Förväntat studieresultat
1. Studenten ska kunna beskriva de grundläggande principerna för dimensionering av stål-, trä och betongkonstruktioner med hänsyn till: deformationer, olyckslast och fortskridande ras, stomstabilisering samt brandbeständighet
2. Studenten ska kunna använda de grundläggande principerna för att lösa dimensioneringsproblem med hänsyn till deformationer, stomstabilisering och brandbeständighet
3. Studenten ska kunna välja relevanta principer för att finna lösningar till ovan nämnda dimensioneringsproblem
4. Studenten ska kunna presentera resultat och analyser från experiment och från projektuppgift på ett strukturerat sätt, både skriftligt och muntligt, så att en tekniskt kvalificerad person kan följa arbetet och nå samma slutsatser

Kursinnehåll
- Laster (brott och bruksgränstillstånd)
- Brandbelastade konstruktioner
- Olyckor och fortskridande ras
- Deformationer
- Stormstabilisering
- Laborationer: Deformation av böjbelastade betongbalkar (ospruckna och spruckna)
- Projektuppgift: analys, reflektion och redovisning av ras och olyckor i byggnadsverk


Genomförande
Undervisningen består av föreläsningar, räkneövningar, projektarbete och laboration. Deltagande i laboration och projektuppgift är obligatoriskt.


Examination
Skriftlig tentamen med differentierade betyg (U,3,4,5).
Projektarbete med muntlig och skriftlig redovisning med differentierade betyg (U,3,4,5)
Godkänd laborationsrapport (U,G)


Examinator
Martin Nilsson

Litteratur. Gäller från Höst 2014 Lp 1
Isaksson, T., Mårtensson, A. & Thelandersson, S. (2010). Byggkonstruktion – Baserad på Eurokod. Lund: studentlitteratur. 575 sid. ISBN: 978-91-44-07030-8.

Kursgivare
Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser

Prov
ProvnrTypHpBetyg
0001Tentamen4.0G U 3 4 5
0002Projektarbete2.0G U 3 4 5
0003Laboration1.5U G#

Kursplanen fastställd
av Lars Bernspång 2010-03-01

Reviderad
av Eva Gunneriusson 2014-02-10