Hoppa till innehållet


KURSPLAN

Kundfokuserad produktutveckling 7,5 Högskolepoäng

Customer Focused Product Development
Avancerad nivå, K7004N
Version
Kursplan gäller: Höst 2018 Lp 1 - Tillsvidare
Vald version visar för vilken termin och läsperiod som denna kursplanen gäller för. Senaste version visas först.

Kursplanen fastställd
av Institutionen för Industriell ekonomi och samhällsvetenskap 2007-12-17

Reviderad
av Huvudutbildningsledare Daniel Örtqvist, Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle 2018-02-15

Utbildningsnivå
Avancerad nivå
Fördjupningskod
A1N
Betygskala
G U 3 4 5
Ämne
Kvalitetsteknik
Ämnesgrupp (SCB)
Industriell ekonomi och organisation

Behörighet

Kvalitetsutveckling, grundkurs (t ex K0001N), Matematisk statistik (t ex S0001M) eller motsvarande kurser. Minst 120 hp på grundläggande nivå inom teknik/naturvetenskap.


Urval

Urvalet grundas på 20-285 högskolepoängMål/Förväntat studieresultat
Kursen syftar till att förbereda studenten i rollen som ingenjör, genom att tillägna sig förmågan att:
  • planera, samla in och analysera datamaterial i syfte att identifiera kundbehov som grund för hållbar utveckling, av nya eller befintliga produkter (varor och/eller tjänster),
  • tillämpa och utvärdera för kursen relevanta arbetssätt, verktyg och teorier,
  • argumentera för val som gjorts under arbetets gång och reflektera över konsekvenser, samt
  • analysera och utvärdera andras arbeten.

Kursinnehåll
Kursen omfattar teori och praktik avseende kundfokuserad produktutveckling.

Genomförande
Undervisningen består av föreläsningar och seminarier samt arbeten individuellt och i grupp. Muntlig och skriftlig redovisning av individuella uppgifter och gruppuppgifter sker återkommande under kursens gång. Obligatorisk närvaro liksom laboration kan förekomma. Kursen är projektbaserad där studenterna analyserar och föreslår förbättringar för befintliga eller nya produkter.

Examination
Kursens mål examineras via individuella och gruppbaserade inlämningsuppgifter, skriftlig och muntlig redovisning av arbetets genomförande och resultat, samt aktivt deltagande på obligatoriska moment. För godkänt betyg krävs att studenten ska visa att kunskapsmålen har uppnåtts.

Övrigt
Den student som inte personligen registrerat sig, eller kontaktat ETS utbildningsadministration eduets@ltu.se, under läsperiodens första tre dagar riskerar att förlora sin plats på kursen. Detta gäller även student med platsgaranti.

Examinator
Rickard Garvare

Övergångsbestämmelser
Kursen K7004N motsvarar kursen IEK204

Litteratur. Gäller från Höst 2013 Lp 1 (Kan ändras fram till 10 veckor innan studiestart)
Artiklar och utdrag ur böcker. Kompletterande material från kursansvarig.
Ytterligare litteratur kan tillkomma.

Kursgivare
Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

Prov
ProvnrTypHpBetyg
0001Grupp- och projektarbete7.5TG G U 3 4 5

Studiehandledning
Studiehandledning finns i lärplattformen Canvas före kursstart. Du som är ny student hittar all information du behöver på www.ltu.se/nystudent. Du som redan studerar vid Luleå tekniska universitet hittar information om kursstart via schema på studentwebben alternativt via kursrummet i lärplattformen. Du når lärplattformen via Mitt LTU.