Hoppa till innehållet
I kursen arbetar du tillsammans med andra studenter i en projektgrupp, där ni bland annat ska ta reda på en produkts kunders synpunker och behov och studera vilka egenskaper som betyder mest för kundernas nöjdhet

K7004N Kundfokuserad produktutveckling 7,5 hp

Publicerad: 22 april 2006

Kursens mål är bl a att ge kunskap om begrepp och metoder inom kundfokuserad produktutveckling samt ge förmåga att planera och utvärdera försök i samband med kundundersökningar.

Undervisningen består främst av lektioner, seminarier och laborationer. Kursen bygger på aktivt deltagande från de studerande i olika former av grupparbeten och projektarbeten. En grundläggande kurs i kvalitetsutveckling är starkt att rekommendera.

Deltagarantalet är begränsat.

Läs mer om kursen i kursplanen

Examinator:

Rickard Garvare - Docent
E-post: rickard.garvare@ltu.se

Kursansvarig:

Rickard Garvare - Univ lekt
E-mail: rickard.garvare(at)ltu.se

Projektrapporter hösten 2006

Relaterade dokument