KURSPLAN

Broprojektering 7,5 Högskolepoäng

Bridge design
Avancerad nivå, K7005B
Version
Kursplan gäller: Höst 2013 Lp 1 - Tillsvidare
Vald version visar för vilken termin och läsperiod som denna kursplanen gäller för. Senaste version visas först.

Kursplanen fastställd
av Lars Bernspång 2010-03-01

Reviderad
av Eva Gunneriusson 2013-02-12

Utbildningsnivå
Avancerad nivå
Fördjupningskod
A1N
Betygskala
G U 3 4 5
Ämne
Väg- och vattenbyggnad
Ämnesgrupp (SCB)
Väg- och vattenbyggnad

Behörighet

Goda baskunskaper om cirka 90 hp varav K0002B Byggmaterial och B0002B Konstruktionsteknik eller motsvarande ska ingå.


Urval

Högskolepoäng 20-285 hpMål/Förväntat studieresultat
Kursen ger kunskap om projektering av vanliga brotyper.

Kursinnehåll
Brotyper, estetik, utformning, dimensionering, laster, säkerhet, underhåll, reparation och livscykelanalys.

Genomförande
Kursen genomförs i projektform med konstruktion av en eller två brotyper, De olika delarna inleds med genomgångar. Varje elev presenterar sitt arbete vid ett avslutande seminarium. En studieresa under en dag ordnas med besök vid olika broar.

Examination
Deltagande i studieresa och seminarier. För godkänt slutbetyg fordras godkända konstruktionsuppgifter.

Övrigt
Denna kurs är en vidareutveckling av kurserna K0005B, K7003B och ABK128.

Examinator
Lennart Elfgren

Litteratur. Gäller från Höst 2013 Lp 1 (Kan ändras fram till 10 veckor innan studiestart)
Broprojektering, Vägverkets publikation 1996:63Bro 2002, Vägverket 2002
Peter Collin, Bernt Johansson and Håkan Sundquist: Steel Concrete Composite Bridges, Luleå and Stockholm 2008, 93 pp.

Föreläsningskoncept.
Material som läggs ut på nätet

Kursgivare
Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser

Prov
ProvnrTypHpBetyg
0001Broprojekt 14.5U G#
0002Broprojekt 23.0U G#