Presentation av examensarbete - Beachvolleyboll med värme från Facebook. Visa originalbild , Öppnas i nytt fönster/flik

Beachvolleyboll med värme från Facebook

Några spännande studentprojekt presenterades den 25 Maj på Institutionen för Samhällsbyggnad och naturresurser.

Utvecklingsprojekt Bygg är en slutkurs inom civilingenjörsprogrammen Arkitektur och Väg- och vatten. Studenterna i kursen läser inriktningar mot såväl stads- och husbyggnad som anläggningsbyggande och produktion.  I kursen, som nu hållits för andra året, arbetar studenterna i skarpa projekt som genomförs i samverkan med företag och kommuner. Helena Johnsson, Martin Nilsson och Sofia Lidelöw, avdelningen för Byggkonstruktion och -produktion, har ansvarat för årets kurs.

Skarpa projekt med riktiga kunder

Själva poängen med kursen Utvecklingsprojekt Bygg  är att vi arbetar med skarpa studentprojekt i kursen. Detta skapar en länk mellan LTU och våra externa samverkansparter som uppskattas av såväl studenterna som  företagen/kommunerna.

2 av årets projekt:

Förslag till en Beachvolleyhall på Porsön som värms med spillvärme från Facebooks serverhallar (Beställare: Lule Volle).

Utformning av en gemensamhetsyta i bostadsområdet Lusthusbacken, Piteå, samt visualisering av planerad nybyggnation i området (Beställare: Piteå kommun).

Lustbacken-LTU.jpg
Exempel ur visualisering för Lusthusbacken, Piteå

3D visualiseringar

Vid presentationerna användes 3D-visualiseringar framtagna i program som t.ex 3D Studio Max.

Student Adam Sjödin berättar: - Vi har varit 4 grupper som jobbat med detta projekt, två av grupperna har fokuserat på utformningen av gemensamhetsanläggningen i områden, en grupp har tittat på dagvattenhanteringen i området, och vår grupp har visualiserat området samt förslagen på gemensamhetsanläggningen.

Kursen

Kontakt

3D visualiseringer för Lusthusbacken, Piteå

Publicerad: 29 maj 2012

Slutredovisningen i kursen K7006B Utvecklingsprojekt Bygg för Civilingenjör Arkitektur och Civilingenjör Väg och Vattenbyggnad 2012.

Utformning av en gemensamhetsyta i bostadsområdet Lusthusbacken, Piteå, samt visualisering av planerad nybyggnation i området (Beställare: Piteå kommun).
Exempel visualiseringar:

3D-LTU-01.jpg
3D-LTU-02.jpg
3D-LTU-03.jpg
3D-LTU-04.jpg
3D-LTU-05.jpg
3D-LTU-06.jpg
3D-LTU-07.jpg
3D-LTU-08.jpg
3D-LTU-09.jpg
3D-LTU-10.jpg
3D-LTU-11.jpg