KURSPLAN

Avancerad betongteknik 7,5 Högskolepoäng

Advanced concrete technology
Avancerad nivå, K7007B
Version
Kursplan gäller: Höst 2015 Lp 1 - Tillsvidare
Vald version visar för vilken termin och läsperiod som denna kursplanen gäller för. Senaste version visas först.

Kursplanen fastställd

Reviderad
av Eva Gunneriusson 2015-02-11

Utbildningsnivå
Avancerad nivå
Fördjupningskod
A1N
Betygskala
G U 3 4 5
Ämne
Väg- och vattenbyggnad
Ämnesgrupp (SCB)
Väg- och vattenbyggnad

Behörighet

Kurserna K0002B Byggmaterial och K0013B Byggkonstruktion eller motsvarande kurser


Urval

Urvalet grundas på 20-285 högskolepoängMål/Förväntat studieresultat
Kursen ska ge djupare kunskaper om materialet betong och dess egenskaper i färskt, hårdnande och hårdnat tillstånd. Kursen ska ge bakgrund och förståelse för de regler som gäller vid betonggjutning och armeringsarbete. Den studerande ska efter genomgången kurs fått kunskaper motsvarande klass II-kompetens för platsgjutning av betong.

Kursinnehåll
Betongens delmaterial. Färsk och hårdnad betongs egenskaper, Betongens hårdnande. Olika typer av betong. Proportionering, tillverkning och provning av betong. Platsgjutning av betong för utförandeklass II.

Genomförande
Kursen har en individuell del med självstudier som stöds av föreläsningar och övningspass. En projektuppgift och laboration utförs som gruppuppgift.

Examination
Kursen har tre examinationsmoment: skriftlig tentamen med differentierade betyg (U,3,4 5), projektuppgift och laboration.

Examinator
Ulf Ohlsson

Litteratur. Gäller från Höst 2015 Lp 1 (Kan ändras fram till 10 veckor innan studiestart)
Betong- och armeringsteknik, Sveriges Byggindustrier.

Kursgivare
Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser

Prov
ProvnrTypHpBetyg
0001Tentamen3.5G U 3 4 5
0002Projektuppgift3.0U G#
0003Laboration1.0U G#

Studiehandledning
Studiehandledning finns i lärplattformen Canvas före kursstart. Du som är ny student hittar all information du behöver på www.ltu.se/nystudent. Du som redan studerar vid Luleå tekniska universitet hittar information om kursstart via schema på studentwebben alternativt via kursrummet i lärplattformen. Du når lärplattformen via Mitt LTU.