Hoppa till innehållet


KURSPLAN

Betongteknik - Tillverkning och arbetsutförande 7,5 högskolepoäng

Concrete Manufacturing and Construction
Avancerad nivå, K7009B
Version
Kursplan gäller: Vår 2021 Lp 3 - Tills vidare
Vald version visar för vilken termin och läsperiod som denna kursplanen gäller för. Senaste version visas först.


Utbildningsnivå
Avancerad nivå
Fördjupningskod
A1N
Betygskala
G U 3 4 5
Ämne
Väg- och vattenbyggnad
Ämnesgrupp (SCB)
Väg- och vattenbyggnad

Behörighet

Kurserna K0002B Byggmaterial och K0013B Byggkonstruktion eller motsvarande kurser


Urval

Urvalet grundas på 20-285 högskolepoängMål/Förväntat studieresultat
Kursen ska ge djupare kunskaper om materialet betong och dess egenskaper i färskt, hårdnande och hårdnat tillstånd. Kursen ska ge bakgrund och förståelse för de regler som gäller vid betonggjutning och armeringsarbete.  Den studerande ska efter genomgången kurs fått goda kunskaper om platsgjutning av betong. 

Kursinnehåll
Betongens delmaterial. Färsk och hårdnad betongs egenskaper, Betongens hårdnande. Olika typer av betong. Proportionering, tillverkning och provning av betong. Platsgjutning av betong.

Genomförande
Kursen har en individuell del med självstudier som stöds av föreläsningar och övningspass. En projektuppgift och laboration utförs som gruppuppgift.

Examination
Kursen har tre examinationsmoment: skriftlig tentamen med differentierade betyg (U,3,4 5), projektuppgift och laboration.

Examinator
Andrzej Cwirzen

Litteratur. Gäller från Vår 2021 Lp 3 (Kan ändras fram till 10 veckor innan studiestart)
Meddelas senare

Kursgivare
Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser (SBN)

Moduler
KodBenämningBetygskalaHpTillståndGäller frånTitel
0001TentamenG U 3 4 53.50ObligatoriskH16
0002KonstruktionsuppgiftU G#3.00ObligatoriskH16
0003LaborationU G#1.00ObligatoriskH16

Studiehandledning
Studiehandledning finns i lärplattformen Canvas före kursstart. Du som är ny student hittar all information du behöver på www.ltu.se/nystudent. Du som redan studerar vid Luleå tekniska universitet hittar information om kursstart via schema på studentwebben alternativt via kursrummet i lärplattformen. Du når lärplattformen via Mitt LTU.

Kursplanen fastställd
av Eva Gunneriusson 2016-02-10

Reviderad
av Biträdande huvudutbildningsledare Eva Gunneriusson, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser 2020-04-21