Hoppa till innehållet


KURSPLAN

Projektkurs i konstruktionsteknik 7,5 Högskolepoäng

Special Assignment in Structural Engineering
Avancerad nivå, K7010B
Version
Kursplan gäller: Höst 2016 Lp 1 - Tills vidare
Vald version visar för vilken termin och läsperiod som denna kursplanen gäller för. Senaste version visas först.


Utbildningsnivå
Avancerad nivå
Fördjupningskod
A1F
Betygsskala
U G#
Ämne
Byggproduktion
Ämnesgrupp (SCB)
Byggteknik

Behörighet

K0013B Byggkonstruktion och K7009B Betongteknik - Tillverkning och arbetsutförande eller motsvarande


Urval

Urvalet grundas på 20-285 högskolepoängMål/Förväntat studieresultat

Syftet med kursen är att studenten ska fördjupa sina kunskaper inom ett valt specialområde inom konstruktionsteknik. I vissa fall ges möjlighet att fortsätta med det valda ämnet inom ett examensarbete.


Kursinnehåll

Experimentellt arbete och/eller teoretisk modellering av alla typer av byggnadsmaterial, t ex betong, stål, trä och sammansatta material.


Genomförande
Huvudsakligen individuellt arbete men ev. grupparbeten kan förekomma

Examination
.Skriftlig rapport

Examinator
Andrzej Cwirzen

Litteratur. Gäller från Höst 2016 Lp 1
Anpassas efter valt projekt

Kursgivare
Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser

Prov
ProvnrTypHpBetyg
0001Inlämningsuppgifter7.5U G#

Studiehandledning
Studiehandledning finns i lärplattformen Canvas före kursstart. Du som är ny student hittar all information du behöver på www.ltu.se/nystudent. Du som redan studerar vid Luleå tekniska universitet hittar information om kursstart via schema på studentwebben alternativt via kursrummet i lärplattformen. Du når lärplattformen via Mitt LTU.

Kursplanen fastställd
av Eva Gunneriusson 2016-02-10

Reviderad
av Eva Gunneriusson 2016-02-10