Hoppa till innehållet


KURSPLAN

Avancerad betongteknik 7,5 Högskolepoäng

Advanced Concrete Technology
Avancerad nivå, K7011B
Version
Kursplan gäller: Vår 2017 Lp 3 - Tills vidare
Vald version visar för vilken termin och läsperiod som denna kursplanen gäller för. Senaste version visas först.


Utbildningsnivå
Avancerad nivå
Fördjupningskod
A1F
Betygskala
U G#
Ämne
Väg- och vattenbyggnad
Ämnesgrupp (SCB)
Väg- och vattenbyggnad

Behörighet

K7009B Betongteknik - Tillverkning och arbetsutförande eller motsvarande


Urval

Urvalet grundas på 20-285 högskolepoängMål/Förväntat studieresultat
Huvudmålet med kursen är att erbjuda studenter teoretisk kunskap och praktisk skicklighet vilket gör det möjligt för dem att arbeta med avancerad betongmaterial och dess applikationer. Kunskaperna kommer att vara betydligt djupare och vidare än de som är resultatet av befintliga kurser inom materialteknik och betongteknik.   

Kursinnehåll
Cementkemi, cementbaserade bindemedel, tillsatsmedel, tillsatsmaterial, fiberarmerad betong, polymerbetong, högpresterande betong och höghållfast betong, ultrahögpresterande och ultrahöghållfast betong, betong baserade på geopolymerer, lättviktsbetong, speciella betongkvaliteter.

Beständighet hos betongstrukturer inkluderande nedbrytningsmekanismer, hur dessa förhindras och reparationsmetoder.


Genomförande
Innehållet förmedlas genom lektioner, laboratorieövningar och projektarbete. Närvaroplikt föreligger i lektioner och laboratorieövningar. 

Examination
Projekt, skriftlig examen och laborationsrapport.
Slutbetyget baseras till 70% på den skriftliga tentamen, 20% på designuppgiften och till 10% på laborationsrapporten.

Examinator
Andrzej Cwirzen

Litteratur. Gäller från Vår 2017 Lp 3 (Kan ändras fram till 10 veckor innan studiestart)
Lektionsanteckningar,
Hansen: The Science of Construction Materials, 2009;
Neville: Properties of Concrete, 1995, Cement and Mortar Technology and Additives, 1980,
Rixom & Mailvanagam: Chemical Admixtures for Concrete,

Kursgivare
Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser

Prov
ProvnrTypHpBetyg
0001Tentamen5.2U G#
0002Konstruktionsuppgift1.5U G#
0003Laborationsrapport0.8U G#

Studiehandledning
Studiehandledning finns i lärplattformen Canvas före kursstart. Du som är ny student hittar all information du behöver på www.ltu.se/nystudent. Du som redan studerar vid Luleå tekniska universitet hittar information om kursstart via schema på studentwebben alternativt via kursrummet i lärplattformen. Du når lärplattformen via Mitt LTU.

Kursplanen fastställd

Reviderad
av Eva Gunneriusson 2016-02-12