Hoppa till innehållet


KURSPLAN

ArcGIS 7,5 högskolepoäng

ArcGIS
Grundnivå, L0005B
Version
Kursplan gäller: Höst 2022 Lp 1 - Tills vidare
Vald version visar för vilken termin och läsperiod som denna kursplanen gäller för. Senaste version visas först.


Utbildningsnivå
Grundnivå
Fördjupningskod
G1N
Betygsskala
U G#
Ämne
Geografisk informationsteknologi
Ämnesgrupp (SCB)
Geografisk informationsteknik och lantmäteri

Behörighet

Grundläggande behörighet


Urval

Urvalet grundas på betyg och högskoleprovMål/Förväntat studieresultat
Efter godkänd kurs ska studenten kunna
- samla in, lagra, analysera och presentera geografiska data. 
- bygga upp geografiska databaser och designa mindre geografiska informationssystem med grundläggande funktionalitet.
- dokumentera eget arbete enligt vedertagen metodologi.
- konstruera enklare applikationer.  

Kursinnehåll
- Introduktion till ämnet Geografiska informationssystem (GIS)
- ArcGIS
Konceptet
Uppbyggnad och funktionssätt
Programvaran
Praktiska övningar innefattande:
* Lagerhantering
* Tabellhantering och databashantering
* Bearbetning
* Skapa och redigera data
* Kartografi
* Analys 

Genomförande
Kursens undervisningsspråk samt undervisningsform anges för varje kurstillfälle och framgår av kurssidan på Luleå tekniska universitets hemsida.
Allt kursmaterial finns under LTU’s Citrixportal och där hittas mer detaljerade beskrivningar över kursens innehåll och dess genomförande. Det finns inga inspelade föreläsningar och inte heller några obligatoriska sammankomster. Boken utgör inlärningsmaterialet och bör följas enligt dess instruktioner.

Examination
Om det finns beslut om särskilt pedagogiskt stöd, i enlighet med Riktlinjen Studentens rättigheter och skyldigheter vid Luleå tekniska universitet, finns möjlighet till anpassad eller alternativ examinationsform.
Kursen mål examineras med inlämningsuppgifter som görs individuellt eller i grupp om två personer och som examineras under kursens gång. Betygssättning av inlämningsuppgifter sker enligt betygsskala U/G. Samtliga inlämningsuppgifter ska vara avklarade för slutbetyg.
Inlämningsuppgifterna finns under LTU’s Citrixportal. 

Övrigt
Kurs som ska följas via Internet kräver att studenten har tillgång till någon form av bredbandsuppkoppling.

Examinator
Jing Ma

Övergångsbestämmelser
Kursen L0005B motsvarar kursen ABL013

Litteratur. Gäller från Höst 2021 Lp 1
Getting to know ArcGIS Desktop, ESRI Press, senaste upplagan

Kursgivare
Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser (SBN)

Moduler
KodBenämningBetygsskalaHpTillståndGäller frånTitel
0001InlämningsuppgifterU G#7.50ObligatoriskH07

Studiehandledning
Studiehandledning finns i lärplattformen Canvas före kursstart. Du som är ny student hittar all information du behöver på www.ltu.se/nystudent. Du som redan studerar vid Luleå tekniska universitet hittar information om kursstart via schema på studentwebben alternativt via kursrummet i lärplattformen. Du når lärplattformen via Mitt LTU.

Kursplanen fastställd
Kursplanen är fastställd av Institutionen för samhällsbyggnad 2007-01-31 att gälla från H07.

Reviderad
av Biträdande huvudutbildningsledare Eva Gunneriusson, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser 2022-02-11