Hoppa till innehållet


KURSPLAN

Franska för nybörjare 1 7,5 högskolepoäng

French for Beginners 1
Grundnivå, L0005S
Version
Kursplan gäller: Höst 2021 Lp 1 - Vår 2022 Lp 4
Vald version visar för vilken termin och läsperiod som denna kursplanen gäller för. Senaste version visas först.


Utbildningsnivå
Grundnivå
Fördjupningskod
G1N
Betygsskala
U G VG *
Ämne
Franska
Ämnesgrupp (SCB)
Franska

Behörighet

Grundläggande behörighet samt Goda kunskaper i engelska, motsvarande Engelska 6


Urval

Urvalet grundas på betyg och högskoleprovMål/Förväntat studieresultat
Efter avslutad kurs skall studenten ha tillägnat sig grundläggande språkkunskaper i franska motsvarande steg 1 eller A1.2, och därmed skall: - kunna läsa och förstå enkla texter på franska - kunna uttrycka sig på franska i skrift på ett enkelt sätt - kunna tala och förstå talad franska i vardagliga språksituationer - ha tillägnat sig grundläggande kunskaper om franskt kultur- och samhällsliv.

Kursinnehåll
Kursen är uppdelad i två huvudmoment. Momenten läses parallellt. De vävs samman och stöttar varandra. Moment 1. Skriftlig språkfärdighet (4,5 hp) Inriktning: Skrivövningar med anknytning till grammatiken och ett växande ordförråd. Undervisning: Lektionsundervisning och övningar. Examination: Fullgörande av skriftliga uppgifter. Skriftligt slutprov (3 hp). Vokabulärprov (1,5 hp). Moment 2. Muntlig språkfärdighet (3 hp) Inriktning: Den muntliga språkfärdigheten tränas med anknytning till huvudbokens texter. Undervisning: Lektionsundervisning och övningar. Examination: Fullgörande av muntliga uppgifter (3 hp).

Genomförande
Kursens undervisningsspråk samt undervisningsform anges för varje kurstillfälle och framgår av kurssidan på Luleå tekniska universitets hemsida.
Se kursinnehåll.
Kursens undervisningsspråk samt undervisningsform anges för varje kurstillfälle och framgår av kurssidan på Luleå tekniska universitets hemsida. 

Examination
Om det finns beslut om särskilt pedagogiskt stöd, i enlighet med Riktlinjen Studentens rättigheter och skyldigheter vid Luleå tekniska universitet, finns möjlighet till anpassad eller alternativ examinationsform.
Se respektive moment. Varje moment bedöms med någon av betygsgraderna Underkänd, Godkänd eller Väl Godkänd. För att få betyget Väl Godkänd på hela kursen krävs att den studerande skall ha uppnått Väl Godkänd på minst 4,5 hp. Begränsning av rätt att medta kursen i examen: Kursen får ej tillgodoräknas i examen tillsammans med GK i franska, 30 hp. Den kan endast tillgodoräknas som breddningskurs i examen.
Om det finns beslut om särskilt pedagogiskt stöd, i enlighet med Riktlinjen Studentens rättigheter och skyldigheter vid Luleå tekniska universitet, finns möjlighet till anpassad eller alternativ examinationsform. 

Examinator
Annbritt Palo

Övergångsbestämmelser
Kursen L0005S motsvarar kursen KSS052

Litteratur. Gäller från Höst 2009 Lp 1
Pettersson, Marie, Viktoria Waagaard & Catherine Parmander. Mais oui 1. Liber, senaste upplagan.

Kursgivare
Institutionen för hälsa, lärande och teknik

Moduler
KodBenämningBetygsskalaHpTillståndGäller frånTitel
0002Muntlig språkfärdighetU G VG *3.00ObligatoriskH07
0003Tentamen/VokabulärU G VG *1.50ObligatoriskH07
0004Tentamen. Skriftlig språkfärdighetU G VG *3.00ObligatoriskH13

Kursplanen fastställd
av Institutionen för språk och kultur 2007-01-23

Reviderad
av Anna Öqvist, biträdande huvudansvarig utbildningsledare vid Institutionen för hälsa, lärande och teknik avd Pedagogik, språk och ämnesdidaktik 2021-02-10