Hoppa till innehållet


KURSPLAN

C# och Windowsbaserad applikationsutveckling 7,5 Högskolepoäng

C# and form based application development
Grundnivå, L0006B
Version
Kursplan gäller: Höst 2013 Lp 1 - Tills vidare
Vald version visar för vilken termin och läsperiod som denna kursplanen gäller för. Senaste version visas först.


Utbildningsnivå
Grundnivå
Fördjupningskod
G1F
Betygskala
U G#
Ämne
Geografisk informationsteknologi
Ämnesgrupp (SCB)
Geografisk informationsteknik och lantmäteri

Behörighet

Grundläggande behörighet samt Grundläggande kunskaper i programmering och databasteknik, t ex L0002B och L0003B eller motsvarande kunskaper förvärvade genom annan kurs eller genom praktiskt arbete.


Urval

Högskolepoäng 1-165 hpMål/Förväntat studieresultat
Kursens mål är att studenterna ska förstå och kunna förklara objektorienterade principer och hur dessa är realiserade i C# samt kunna tillämpa detta i programutveckling för Windows. Vidare ska studenterna behärska programmering som innebär databashantering och nödvändig felhantering. Studenterna ska dessutom känna till och förstå hur det går till att integrera kartor i en applikation.

Kursinnehåll
Bl a nedanstående punkter behandlas i kursen
- IDE
- Klasser och objekt
- Kontrollsatser
- Metoder
- Arrayer
- Objektorienterad programmering: Arv
- Polymorfism, Interfaces och Overloading
- Felhantering
- GUI
- Strängar och tecken
- Filer och strömmar
- Databashantering m h a ADO.NET
- ActiveX-komponenter i C# (MS MapPoint)

Genomförande
Föreläsningar och inlämningsuppgifter. Inga obligatoriska sammankomster.

Examination
Kursen examineras med inlämningsuppgifter.

Övrigt
Kurs som ska följas via Internet kräver att studenten har tillgång till någon form av bredbandsuppkoppling, minst motsvarande ADSL.

Examinator
Folke Stridsman

Övergångsbestämmelser
Kursen L0006B motsvarar kursen ABL015

Litteratur. Gäller från Höst 2013 Lp 1 (Kan ändras fram till 10 veckor innan studiestart)
Artikelsamling, kompendium samt manualer.
Övrig litteratur fastställs vid kursstart.

Kursgivare
Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser

Prov
ProvnrTypHpBetyg
0001Inlämningsuppgifter7.5U G#

Studiehandledning
Studiehandledning finns i lärplattformen Canvas före kursstart. Du som är ny student hittar all information du behöver på www.ltu.se/nystudent. Du som redan studerar vid Luleå tekniska universitet hittar information om kursstart via schema på studentwebben alternativt via kursrummet i lärplattformen. Du når lärplattformen via Mitt LTU.

Kursplanen fastställd
av Institutionen för samhällsbyggnad 2007-01-31

Reviderad
av Eva Gunneriusson 2013-02-08