KURSPLAN

Kartografisk visualisering 7,5 högskolepoäng

Cartographic Visualization
Grundnivå, L0008B
Version
Kursplan gäller: Vår 2020 Lp 3 - Tillsvidare
Vald version visar för vilken termin och läsperiod som denna kursplanen gäller för. Senaste version visas först.

Kursplanen fastställd
Kursplanen är fastställd av Institutionen för samhällsbyggnad 2007-01-31 att gälla från H07.

Reviderad
av Biträdande huvudutbildningsledare Eva Gunneriusson, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser 2019-11-05

Utbildningsnivå
Grundnivå
Fördjupningskod
G1N
Betygskala
U G#
Ämne
Geografisk informationsteknologi
Ämnesgrupp (SCB)
Geografisk informationsteknik och lantmäteri

Behörighet

Grundläggande behörighet


Urval

Urvalet grundas på betyg och högskoleprovMål/Förväntat studieresultat
Kursens mål är att ge generella GIS-användare, såväl som specialister förmåga att producera bättre och mer informativa kartor. Vidare ska studenten få en fördjupad inblick i metoder och tekniker för visualisering av geografiska data från olika datakällor, med fokus på praktisk tillämpning. Studenterna ska dessutom känna till producenter och lagstiftning inom området.

Kursinnehåll
- Kartografiska grundregler - Visuella variabler - Generalisering - Symbolhantering - Färgsystem och färgsättning - Textsättning - Layout - Presentation av statistik - Kartor från olika datakällor - Kartor för olika media, WWW, Mobiltelefoner, PDA, OH mm - Programvara: ArcGIS - ArcMAp

Genomförande
Föreläsningar, seminarium/inlämningsuppgifter och projektarbete. Inga obligatoriska sammankomster.

Examination

Kursen examineras med godkända skriftligt genomförda inlämningsuppgifter och projektarbeten.


Övrigt
Förkunskaper som rekommenderas är grundläggande kunskaper i geografisk informationsteknik. Kurs som ska följas via Internet kräver att studenten har tillgång till någon form av bredbandsuppkoppling, minst motsvarande ADSL.

Examinator
Mats Olofsson

Övergångsbestämmelser
Kursen L0008B motsvarar kursen ABL030

Litteratur. Gäller från Höst 2011 Lp 1 (Kan ändras fram till 10 veckor innan studiestart)
Margareta Elg & Lars Granat. Konsten att framställa kartor – en handledning i kartdesign. Senaste upplagan. (ej obligatorisk).

Kursgivare
Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser (SBN)

Moduler
KodBenämningBetygskalaHPTillståndGäller frånTitel
0001InlämningsuppgifterU G#4.50ObligatoriskH07
0002ProjektarbeteU G#3.00ObligatoriskH07

Studiehandledning
Studiehandledning finns i lärplattformen Canvas före kursstart. Du som är ny student hittar all information du behöver på www.ltu.se/nystudent. Du som redan studerar vid Luleå tekniska universitet hittar information om kursstart via schema på studentwebben alternativt via kursrummet i lärplattformen. Du når lärplattformen via Mitt LTU.