Hoppa till innehållet


KURSPLAN

Corporate Social Responsibility, CSR 7,5 Högskolepoäng

Corporate Social Responsibility, CSR
Grundnivå, L0008N
Version
Kursplan gäller: Höst 2018 Lp 1 - Höst 2020 Lp 2
Vald version visar för vilken termin och läsperiod som denna kursplanen gäller för. Senaste version visas först.


Utbildningsnivå
Grundnivå
Fördjupningskod
G1N
Betygskala
U G#
Ämne
Miljöledning
Ämnesgrupp (SCB)
Industriell ekonomi och organisation

Behörighet

Grundläggande behörighet


Urval

Urvalet grundas på betyg och högskoleprovMål/Förväntat studieresultat
E fter genomgången kurs ska studenten:
• kunna beskriva framväxten av CSR

• kunna beskriva de ingående komponenterna i CSR

• kunna identifiera styrkor och svagheter i ett företags CSR-arbete

Kursinnehåll
Corporate Social Responsibility (CSR) handlar om företags etik och ansvar. Under kursen diskuteras begrepp, metoder och verktyg som ryms inom ramen för CSR, t.ex. hållbar utveckling, Corporate Citizenship, företagsetik, uppförandekoder och ISO 26000. I kursen belyses hur företag kan agera ansvarsfullt utifrån både goda och dåliga exempel. Kursen är lämplig för dig som har ett intresse av företags etik och ansvar samt för dig som är yrkesverksam i en organisation där dessa frågor är aktuella.

Genomförande
Kursen är Internetbaserad och ges på kvartsfart utan sammankomster. Undervisningen består av självstudier och handledning via Internet där examination sker kontinuerligt via individuella uppgifter och gruppuppgifter.

Examination
Webbaserade hemuppgifter. Alternativ examination kan förekomma.

Övrigt
Den student som inte personligen registrerat sig, eller kontaktat ETS utbildningsadministration eduets@ltu.se, under läsperiodens första tre dagar riskerar att förlora sin plats på kursen. Detta gäller även student med platsgaranti.

Examinator
Thomas Zobel

Litteratur. Gäller från Höst 2018 Lp 1 (Kan ändras fram till 10 veckor innan studiestart)
Borglund, T., De Geer, H., Sweet, S., Frostenson, M., Lerpold, L., Nordbrand, S., Sjöström, E. & Windell, K. (2017). CSR och hållbart företagande (andra upplagan). Sanoma utbildning, Stockholm. ISBN: 978-91-523-4045-5.
Kompletterande material kommer att finnas tillgängligt elektroniskt.
Ytterligare litteratur kan tillkomma.

Kursgivare
Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

Prov
ProvnrTypHpBetyg
0001Hemuppgifter7.5TG U G#

Studiehandledning
Studiehandledning finns i lärplattformen Canvas före kursstart. Du som är ny student hittar all information du behöver på www.ltu.se/nystudent. Du som redan studerar vid Luleå tekniska universitet hittar information om kursstart via schema på studentwebben alternativt via kursrummet i lärplattformen. Du når lärplattformen via Mitt LTU.

Kursplanen fastställd
av Industriell ekonomi och samhällsvetenskap 2007-02-28

Reviderad
av Huvudutbildningsledare Daniel Örtqvist, Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle 2018-06-15