Hoppa till innehållet
Kurser på Luleå tekniska universitet

Corporate Social Responsibility, CSR

7,5 Högskolepoäng, Nybörjarkurs på grundnivå, L0008N
Corporate Social Responsibility (CSR) behandlar företags etik och moral, d.v.s. deras sociala agerande. I kursen belyses hur företag kan agera socialt ansvarsfullt utifrån goda och dåliga exempel.

Företagens sociala ansvar och det arbete som utförs för att uppfylla detta ansvar samlas under paraplybegreppet CSR. Att inte hörsamma samhällets krav på företag kan få långtgående konsekvenser och i värsta fall leda till företags undergång. I de exempel som tas upp under kursen diskuteras de begrepp, metoder och verktyg som ryms inom ramen för CSR, till exempel Corporate Citizenship, Corporate Governance och Hållbar utveckling. Kursen är lämplig för dig som har intresse av etik och moral inom företagsvärlden eller du som är yrkesverksam i en organisation där dessa frågor är aktuella.

Anmälan

Vill du veta mer om kursen?

I kursplanen beskrivs exempelvis kursens mål och innehåll samt kurslitteratur. Eftersom en kursplan kan förändras visas alltid information om när revidering har skett och för vilken period som kursplanen gäller för. Senast tio veckor innan kursstart skall en aktuell kursplan finnas publicerad.

Vanliga frågor om studier

Här hittar du vanliga frågor om hur det är att studera vid Luleå tekniska universitet.

Q  Hittar du inte svaret på din fråga?

Frågor om kursen

Har du detaljfrågor om kursen som du inte hittar svar på under kurssidorna eller i kursplanen, tveka inte att kontakta oss.

Thomas Zobel

Thomas Zobel, Professor

Organisation: Kvalitetsteknik och logistik, Industriell ekonomi, Institutionen för ekonomi, teknik, konst och samhälle
Telefon: 0920-492134