Hoppa till innehållet


KURSPLAN

Geografisk databasteknik 7,5 Högskolepoäng

Geographic Database Technology
Grundnivå, L0009B
Version
Kursplan gäller: Höst 2011 Lp 1 - Tills vidare
Vald version visar för vilken termin och läsperiod som denna kursplanen gäller för. Senaste version visas först.


Utbildningsnivå
Grundnivå
Fördjupningskod
G1F
Betygskala
U G#
Ämne
Geografisk informationsteknologi
Ämnesgrupp (SCB)
Geografisk informationsteknik och lantmäteri

Behörighet

Grundläggande behörighet, grundnivå

Särskild behörighet

Grundläggande kunskaper i programmering och databasteknik, t ex L0002B och L0003B eller motsvarande kunskaper förvärvade genom annan kurs eller genom praktiskt arbete.Mål/Förväntat studieresultat
Kursens mål är att ge studenterna förmåga att redogöra för och förklara fördjupade begrepp inom databasteori och särskilt relationsdatabasteori. Vidare ska studenterna kunna konstruera databaser med användning av nyare standards inom SQL. Studenterna ska också få förmåga att redogöra för och förklara begrepp inom geografisk databasteori samt behärska någon variant av spatial SQL.
Studenterna ska förstå teorier kring spatial indexering och spatial utsökning.

Kursinnehåll
SQL, fördjupning
Triggers och lagrade procedurer
Spatial databashanterare, t ex Oracle Spatial
Geografiskt frågespråk
Geografisk databasteknik
Geografisk databasdesign
Spatial indexering
Spatial databashanterare

Genomförande
Föreläsningar och inlämningsuppgifter. Inga obligatoriska sammankomster.

Examination
Kursen examineras med inlämningsuppgifter.

Övrigt
Kurs som ska följas via Internet kräver att studenten har tillgång till någon form av bredbandsuppkoppling, minst motsvarande ADSL.

Examinator
Folke Stridsman

Övergångsbestämmelser
Kursen L0009B motsvarar kursen ABL031

Litteratur. Gäller från Höst 2011 Lp 1 (Kan ändras fram till 10 veckor innan studiestart)
Philippe Rigaux m fl, Spatial Databases – with application to GIS, Morgan Kaufmann. Senaste upplagan

Kursgivare
Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser

Prov
ProvnrTypHpBetyg
0001Inlämningsuppgifter7.5U G#

Kursplanen fastställd
av Institutionen för samhällsbyggnad 2007-01-31

Reviderad
av Institutionen för Samhällsbyggnad och Naturresurser 2011-08-17