Utbwebben - defaultbild för kurser swe

Hållbar utveckling

15 Högskolepoäng, Nybörjarkurs på grundnivå, L0009K
Hållbar utveckling i Sverige och världen. Naturen som livsuppehållare och resursskapare. Miljöhot och miljöeffekter samt miljömål, samhällets och företagens miljöarbete. MKB. Internat. konventioner.
Kursen är nedlagd. Sista termin: Våren 2009