Hoppa till innehållet


KURSPLAN

Geografisk analys 7,5 högskolepoäng

Spatial Analysis
Grundnivå, L0010B
Version
Kursplan gäller: Vår 2021 Lp 3 - Tills vidare
Vald version visar för vilken termin och läsperiod som denna kursplanen gäller för. Senaste version visas först.


Utbildningsnivå
Grundnivå
Fördjupningskod
G1F
Betygskala
U G#
Ämne
Geografisk informationsteknologi
Ämnesgrupp (SCB)
Geografisk informationsteknik och lantmäteri

Behörighet

Grundläggande behörighet samt Grundläggande kunskaper i geografisk informationsteknik motsvarande L0020B, Geografisk informationsteknik


Urval

Urvalet grundas på 1-165 högskolepoäng.Mål/Förväntat studieresultat
Kursens mål är att ge generella GIS-användare, såväl som specialister förmåga att utföra bättre och mer kvalitativa analyser inom olika tillämpningsområden. Vidare ska studenterna få en fördjupad inblick i metoder och tekniker som används för modellering av geografiska data, med fokus på praktisk tillämpning.

Kursinnehåll
Lokala och zonala operationer i raster och vektor Fokala och inkrementella operationer i raster Beslutsstödjande system Interpolationsmetoder (Kriging, etc) Spatial analys 3D Analys Nätverk

Genomförande

Föreläsningar och inlämningsuppgifter. Inga obligatoriska sammankomster. Praktiska övningar samt inlämningsuppgifter sker i ESRIs programvaror. Tillgång till programvarorna som behövs i kursen tillgodoses via en webbaserad portal. 


Examination
Kursen examineras med inlämningsuppgifter.

Övrigt
Kurs som ska följas via Internet kräver att studenten har tillgång till någon form av bredbandsuppkoppling, minst motsvarande ADSL.

Examinator
Mats Olofsson

Övergångsbestämmelser
Kursen L0010B motsvarar kursen ABL032

Litteratur. Gäller från Höst 2007 Lp 1 (Kan ändras fram till 10 veckor innan studiestart)
Meddelas senare.

Kursgivare
Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser (SBN)

Moduler
KodBenämningBetygskalaHPTillståndGäller frånTitel
0001InlämningsuppgifterU G#7.50ObligatoriskH07

Studiehandledning
Studiehandledning finns i lärplattformen Canvas före kursstart. Du som är ny student hittar all information du behöver på www.ltu.se/nystudent. Du som redan studerar vid Luleå tekniska universitet hittar information om kursstart via schema på studentwebben alternativt via kursrummet i lärplattformen. Du når lärplattformen via Mitt LTU.

Kursplanen fastställd
av Institutionen för samhällsbyggnad 2007-01-31

Reviderad
av Biträdande huvudutbildningsledare Eva Gunneriusson, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser 2020-04-21