KURSPLAN

Akustik för ljudproduktion 7,5 högskolepoäng

Acoustics for sound production
Grundnivå, L0011A
Version
Kursplan gäller: Vår 2019 Lp 4 - Tillsvidare
Vald version visar för vilken termin och läsperiod som denna kursplanen gäller för. Senaste version visas först.

Kursplanen fastställd
Kursplanen har fastställts av Institutionen för arbetsvetenskap 2007-02-28

Reviderad
av Biträdande huvudutbildningsledare Eva Gunneriusson, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser 2019-01-11

Utbildningsnivå
Grundnivå
Fördjupningskod
G1F
Betygskala
G U 3 4 5
Ämne
Teknisk akustik
Ämnesgrupp (SCB)
Övriga tekniska ämnen
Ingår i huvudområde
Ljudteknik

Behörighet

Grundläggande behörighet samt S0016F Ljudteknik 1 eller motsvarande.


Urval

Urvalet grundas på 1-165 högskolepoäng.Mål/Förväntat studieresultat
Efter avslutad kurs ska studenten förstå de grundläggande akustiska, elektroakustiska, fysiologiska och psykologiska parametrar som påverkar inspelning och återgivning av ljud.

Kursinnehåll
Kursen behandlar följande moment:
- ljudets fysikaliska grunder och storheter
- örats hörförmåga och individens perception
- hörandets fysiologi och hörselskador
- rumsakustik
- Akustisk design av lyssningsrum, studio och kontrollrum
- ljudåtergivning i stereo och surround
- grundläggande konserthusakustik

Genomförande
Undervisningen sker i form av föreläsningar med teorigenomgång som varvas med demonstrationer och problemlösningar. Teorin tillämpas i laborationer och projekt.

Examination
Kursen redovisas med skriftlig tentamen. Skriftlig redovisning av laborationer samt muntlig och/eller skriftlig redovisning av projektarbete.

Examinator
Örjan Johansson

Litteratur. Gäller från Höst 2014 Lp 1 (Kan ändras fram till 10 veckor innan studiestart)
Everest & Pohlmann: Master Handbook of Acoustics, McGraw-Hill

Kursgivare
Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser (SBN)

Moduler
KodBenämningBetygskalaHPTillståndGäller frånTitel
0001TentamenG U 3 4 56.00ObligatoriskH07
0004Laboration och projektarbeteU G#1.50ObligatoriskV17

Studiehandledning
Studiehandledning finns i lärplattformen Canvas före kursstart. Du som är ny student hittar all information du behöver på www.ltu.se/nystudent. Du som redan studerar vid Luleå tekniska universitet hittar information om kursstart via schema på studentwebben alternativt via kursrummet i lärplattformen. Du når lärplattformen via Mitt LTU.