Hoppa till innehållet


KURSPLAN

Implementation av geografiska informationssystem 7,5 Högskolepoäng

Implementation of Geographical Information Systems
Grundnivå, L0012B
Version
Kursplan gäller: Höst 2011 Lp 1 - Tills vidare
Vald version visar för vilken termin och läsperiod som denna kursplanen gäller för. Senaste version visas först.


Utbildningsnivå
Grundnivå
Fördjupningskod
G1F
Betygskala
U G#
Ämne
Geografisk informationsteknologi
Ämnesgrupp (SCB)
Geografisk informationsteknik och lantmäteri

Behörighet

Grundläggande behörighet, grundnivå

Särskild behörighet

Grundläggande kunskaper i programmering, t ex L0002B eller motsvarande kunskaper förvärvade genom annan kurs eller genom praktiskt arbete.Mål/Förväntat studieresultat
Kursens mål är att ge studenterna förmåga beskriva och förklara moderna utvecklingsverktyg, systemutvecklingsmetoder för GIS och olika typer av GIS- applikationer. Studenterna ska kunna lägga till anpassad funktionalitet till ArcGIS, förstå och kunna tillämpa kontrollstrukturer i VBA, arbeta med formulär i VBA och arbeta med variabler och funktioner i VBA. Vidare ska studenterna kunna konstruera enkla program i ArcGIS med ArcObjects.

Kursinnehåll
- Utvecklingsverktyg och systemutvecklingsmetoder för GIS och olika typer av
GIS-applikationer
- ArcGIS
- Hur arbeta med ArcObjects och VBA
- Grunder i Visual Basic och Visual Basic for Applications (VBA)
- Anpassa ArcGIS
- Arbeta med variabler och funktioner i VBA
- Arbeta med formulär i VBA
- Kontrollstrukturer I VBA

Genomförande
Föreläsningar och inlämningsuppgifter. Inga obligatoriska sammankomster.

Examination
Kursen examineras med inlämningsuppgifter.

Övrigt
Kurs som ska följas via Internet kräver att studenten har tillgång till någon form av bredbandsuppkoppling, minst motsvarande ADSL.

Examinator
Folke Stridsman

Övergångsbestämmelser
Kursen L0012B motsvarar kursen ABL034

Litteratur. Gäller från Höst 2011 Lp 1 (Kan ändras fram till 10 veckor innan studiestart)
Artikelsamling, kompendium samt manualer.
Övrig litteratur meddelas vid kursstart.

Kursgivare
Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser

Prov
ProvnrTypHpBetyg
0001Inlämningsuppgifter7.5U G#

Kursplanen fastställd
av Institutionen för samhällsbyggnad 2007-01-31

Reviderad
av Institutionen för Samhällsbyggnad och Naturresurser 2011-08-17