Utbwebben - defaultbild för kurser swe

Geografiska positioneringssystem

7,5 Högskolepoäng, Nybörjarkurs på grundnivå, L0013B
Kursen ger kunskaper om hur geografiskt relaterad information kan hanteras i realtid samt olika tekniker för att bestämma ett geografiskt läge.
Geografiska positioneringssystem är informationssystem där geografiskt relaterad realtidsinformation hanteras. Kursen ger en introduktion till geografiska positioneringssystem och de olika tekniker som kan ingå. Exempel på tekniker som tas upp är olika satellit- och markbaserade positioneringssystem, seriell och nätverksbaserad datakommunikation. Vidare diskuteras begränsningar och möjligheter vid presentation av geografiskt relaterad realtidsinformation. Kursens mål är att ge en introduktion i olika tekniker för konstruktion av geografiska positioneringssystem. Studenten ska bli förtrogen med begrepp, termer, verktyg relaterat till geografiska positioneringssystem och dess användningsområden.

Genomförande

Kursens föreläsningsmaterial, labbhandledningar, inlämningsuppgifter etc finns tillgänglig på en kursCD och/eller på webben. Tillgång till de programvaror som används i kursens laborationer och/eller programmering fås via webben. Handledningsstöd vid laborationer och/eller programmering sker via webben. För att kunna använda kursens programvaror via webben utnyttjas programvaran Metaframe från Citrix, vilket innebär att ett litet program installeras automatiskt på studentens dator. Ingen kostnad för nyttjande av programvaror under kursen tillkommer. ADSL-uppkoppling eller bättre rekommenderas för kursen. Ges mars-maj.

Vill du veta mer om kursen?

I kursplanen beskrivs exempelvis kursens mål och innehåll samt kurslitteratur. Eftersom en kursplan kan förändras visas alltid information om när revidering har skett och för vilken period som kursplanen gäller för. Senast tio veckor innan kursstart skall en aktuell kursplan finnas publicerad.

Vanliga frågor

Q  Hittar du inte svaret på din fråga?

Frågor om kursen

Har du detaljfrågor om kursen som du inte hittar svar på under kurssidorna eller i kursplanen, tveka inte att kontakta oss.

Folke Stridsman

Folke Stridsman, Universitetsadjunkt

Organisation: Arkitektur, Arkitektur och vatten, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Telefon: 0920-491727