KURSPLAN

Kartapplikationer på Internet med open source 7,5 högskolepoäng

Open source web mapping solutions
Grundnivå, L0019B
Version
Kursplan gäller: Vår 2020 Lp 3 - Tillsvidare
Vald version visar för vilken termin och läsperiod som denna kursplanen gäller för. Senaste version visas först.

Kursplanen fastställd
av Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser 2011-02-08

Reviderad
av Biträdande huvudutbildningsledare Eva Gunneriusson, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser 2019-11-05

Utbildningsnivå
Grundnivå
Fördjupningskod
G1N
Betygskala
U G#
Ämne
Geografisk informationsteknologi
Ämnesgrupp (SCB)
Geografisk informationsteknik och lantmäteri

Behörighet

Grundläggande behörighet


Urval

Urvalet grundas på betyg och högskoleprovMål/Förväntat studieresultat

Kursens mål är att ge studenten förmåga att lägga ut och publicera geografiskt knuten information genom olika interaktiva karttjänster på Internet. Studenten ska också kunna konstruera, administrera och utveckla funktionaliteten i dessa karttjänster. Vidare ska studenten bli förtrogen med begrepp, termer och de vanligaste teknikerna inom ämnet.


Kursinnehåll

-Grundläggande begrepp inom kartapplikationer på Internet:
Allmänt, koncept, definitioner, historisk bakgrund, marknadsöversikt, tekniker, kommunikation, protokoll m.m.

Arkitektur, design, utveckling och administration av olika typer av karttjänster, främst open source.

De program/tekniker som tas upp i kursen är:
-Google Maps API
-Web Map Service, Web Feature Service, Web Coverage Service
-Geoserver
-Openlayers
-Leaflet
-Open Street Maps

   


Genomförande

Föreläsningar och inlämningsuppgifter. Inga obligatoriska sammankomster.


Examination
Inlämningsuppgifter

Examinator
Mats Olofsson

Litteratur. Gäller från Höst 2011 Lp 1 (Kan ändras fram till 10 veckor innan studiestart)
Meddelas senare.

Kursgivare
Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser (SBN)

Moduler
KodBenämningBetygskalaHPTillståndGäller frånTitel
0001InlämningsuppgifterU G#4.50ObligatoriskH11
0002ProjektarbeteU G#3.00ObligatoriskH11