Utbwebben - defaultbild för kurser swe

Leken som lärande och meningsskapande

15 Högskolepoäng, Fortsättningskurs på grundnivå, L0025P
Olika perspektiv och teorier på lek och lärande.
Kursen är nedlagd. Sista termin: Våren 2013