Hoppa till innehållet
Kurser på Luleå tekniska universitet

Naturresursteknik

7,5 Högskolepoäng, Nybörjarkurs på grundnivå, L0046K
Kursen ger grundläggande kunskaper om metoder och verktyg för att hantera naturresurser med fokus på mineral och vatten.

Kursens mål är att ge grundläggande kunskaper om behov, användning, förekomst och tillgång av malm och vatten. Kursen behandlar planeten jordens uppkomst och uppbyggnad samt atmosfärens uppkomst och utveckling. Vidare tar kursen upp bergskedjan från prospektering till metall, kemiska vittringsprocesser samt syret och kolets globala kretslopp, naturliga och urbana hydrologiska kretslopp, samhällets system för vatten- och avfallshantering och begreppet hållbar utveckling. Kursen innehåller moment inom jämställdhet och informationssökning i vetenskapliga databaser.

Anmälan

Vill du veta mer om kursen?

I kursplanen beskrivs exempelvis kursens mål och innehåll samt kurslitteratur. Eftersom en kursplan kan förändras visas alltid information om när revidering har skett och för vilken period som kursplanen gäller för. Senast tio veckor innan kursstart skall en aktuell kursplan finnas publicerad.

Vanliga frågor om studier

Här hittar du vanliga frågor om hur det är att studera vid Luleå tekniska universitet.

Q  Hittar du inte svaret på din fråga?

Frågor om kursen

Har du detaljfrågor om kursen som du inte hittar svar på under kurssidorna eller i kursplanen, tveka inte att kontakta oss.

Sarah Conrad

Sarah Conrad, Biträdande universitetslektor

Organisation: Tillämpad geokemi, Geovetenskap och miljöteknik, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Telefon: 0920-493478