Hoppa till innehållet


KURSPLAN

Naturresursteknik 7,5 högskolepoäng

Natural Resources Engingeering
Grundnivå, L0046K
Version
Kursplan gäller: Vår 2021 Lp 3 - Tills vidare
Vald version visar för vilken termin och läsperiod som denna kursplanen gäller för. Senaste version visas först.


Utbildningsnivå
Grundnivå
Fördjupningskod
G1N
Betygskala
G U 3 4 5
Ämne
Naturresursteknik
Ämnesgrupp (SCB)
Övriga tekniska ämnen
Ingår i huvudområde
Naturresursteknik

Behörighet

Grundläggande behörighet + Fysik 2, Kemi 1, Matematik 4 (områdesbehörighet A9). Eller: Fysik B, Kemi A, Matematik E (områdesbehörighet 9)


Urval

Urvalet grundas på betyg och högskoleprovMål/Förväntat studieresultat
Efter genomgången kurs ska studenten kunna
- Redogöra för och reflektera över samhällets behov och försörjning av naturresurserna malm, mineral och vatten
- Redogöra för och kritiskt förhålla sig till begreppet hållbar utveckling
- Översiktligt beskriva planeten jordens uppkomst och uppbyggnad,  malm och mineral förekomster,  globala geokemiska och hydrologiska kretslopp
- Översiktligt beskriva samhällets tekniska system för vatten- och avfallshantering- Översiktligt beskriva metoder för utvinning av malm och mineral och konsekvenser för miljön
- Ge exempel på ingenjörens roll och ansvar för en hållbar utveckling i sin profession
- Använda bibliotekets databaser för att söka vetenskaplig litteratur
- Efter avslutad kursmodul om jämställdhet ska studenten visa förståelse för uppsatta jämställdhetsmål, regelverk för jämställdhet i arbetslivet samt ge exempel på förutsättning för jämställdhet i arbetslivet.  

Kursinnehåll
Behov, användning, förekomst och tillgång av malm och vatten. Begreppet Hållbar utveckling. Grundämnenas bildning. Planeten jorden uppkomst och uppbyggnad. Atmosfärens uppkomst och utveckling. Kemiska vittringsprocesser. Syret och kolets kretslopp. Naturliga och urbana hydrologiska kretslopp. Samhällets system för vatten och avfallshantering. Bergskedjan-från prospektering till metall. Ingenjörsrollen. Informationssökning i vetenskapliga databaser. Jämställdhet.

Genomförande
Kursen omfattar föreläsningar och seminarier, samt en obligatorisk litteratursökning med efterföljande uppgift. Dessutom ingår en obligatorisk studieresa under två dagar. Kursmodulen om jämställdhet består av inspelade föreläsningar samt litteratur. 

Examination
De teoretiska delarna av kursen examineras med ett skriftlig tentamen med graderade betyg (3 4 5).
Aktivt deltagande i seminarier. Obligatoriskt deltagande i studiebesök och i informationsökning där obligatoriska inlämningsuppgifter ingår. Kursmodulen om jämställdhet examineras genom quizzar. 

Examinator
Lena Alakangas

Litteratur. Gäller från Höst 2014 Lp 1 (Kan ändras fram till 10 veckor innan studiestart)
Litteratur tillhandahålls av kursansvarig vid kursstart

Kursgivare
Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser (SBN)

Moduler
KodBenämningBetygskalaHPTillståndGäller frånTitel
0002StudiebesökU G#1.00ObligatoriskH13
0004Bibliotek, litteratursökningU G#0.50ObligatoriskH13
0005TentamenG U 3 4 54.00ObligatoriskH17
0006SeminarierU G#2.00ObligatoriskH17

Studiehandledning
Studiehandledning finns i lärplattformen Canvas före kursstart. Du som är ny student hittar all information du behöver på www.ltu.se/nystudent. Du som redan studerar vid Luleå tekniska universitet hittar information om kursstart via schema på studentwebben alternativt via kursrummet i lärplattformen. Du når lärplattformen via Mitt LTU.

Kursplanen fastställd
av Eva Gunneriusson 2013-01-25

Reviderad
av Biträdande huvudutbildningsledare Eva Gunneriusson, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser 2020-11-06