Utbwebben - defaultbild för kurser swe

Utmana och stödja varje barns utveckling och lärande i förskolan

7,5 Högskolepoäng, Grundnivå, L0047P
Syftet med kursen är att utvecklaförskollärares specialpedagogiska kompetens samt attutveckla förskollärares kunskaper inom språk-, matematik- och kommunikationsutveckling i förskolan. Kursen ingår i förskollärarlyftet.
Kursen är nedlagd. Sista termin: Våren 2020