Utbwebben - defaultbild för kurser swe

Projektkurs i tillämpad geologi

30 Högskolepoäng, Fortsättningskurs på avancerad nivå, L7004K
Självständigt projektarbete. Innehållet bestäms i samråd med examinator och skall anknyta till aktuell forskning och teknikutveckling.
Den här kursen erbjuds bara på engelska.
Besök den engelska sidan för mera information.