Hoppa till innehållet


KURSPLAN

Isotopgeokemi 7,5 Högskolepoäng

Isotope Geochemistry
Avancerad nivå, L7020K
Version
Kursplan gäller: Höst 2015 Lp 1 - Tills vidare
Vald version visar för vilken termin och läsperiod som denna kursplanen gäller för. Senaste version visas först.


Utbildningsnivå
Avancerad nivå
Fördjupningskod
A1N
Betygskala
G U 3 4 5
Ämne
Geovetenskap
Ämnesgrupp (SCB)
Geovetenskap och naturgeografi

Behörighet

90hp inom geovetenskap


Urval

Urvalet grundas på 20-285 högskolepoängMål/Förväntat studieresultat

Efter kursen ska studenten:

-kunna beskriva de viktigaste radioaktiva och stabila isotopsystemen som används i studier av geomaterial
-kunna tolka isotopdata från dateringar av bergarter och från olika biogeokemiska processer på en grundläggande nivå
-kunna beskriva grundläggande principer för masspektrometri


Kursinnehåll
Fraktionering av radioaktiva och stabila isotoper Masspektrometri Dateringsmetoder Radioaktiva isotoper som spårämnen för geokemiska processer

Genomförande
Kursen ges som en serie föreläsningar och lektioner.

Examination
Förmågan att beskriva och tolka isotopdata kontrolleras med skriftlig tentamen och inlämningsuppgifter

Övrigt
L7020K motsvarar KGL020 och kan ej kombineras i examen.

Examinator
Glenn Bark

Litteratur. Gäller från Höst 2015 Lp 1 (Kan ändras fram till 10 veckor innan studiestart)
Faure, G., Mensing. T.M. 2005. Isotopes. Principles and Applications

Kursgivare
Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser

Prov
ProvnrTypHpBetyg
0004Tentamen6.0G U 3 4 5
0005Inlämningsuppgifter1.5U G#

Kursplanen fastställd
Kursplanen är fastställd av Institutionen för Tillämpad kemi och geovetenskap 2007-02-28 att gälla från H07.

Reviderad
av Eva Gunneriusson 2015-02-11