Hoppa till innehållet


KURSPLAN

Speldesign 7,5 högskolepoäng

Game Design
Grundnivå, M0001D
Version
Kursplan gäller: Vår 2020 Lp 4 - Tills vidare
Vald version visar för vilken termin och läsperiod som denna kursplanen gäller för. Senaste version visas först.


Utbildningsnivå
Grundnivå
Fördjupningskod
G1N
Betygskala
U G#
Ämne
Mediedesign
Ämnesgrupp (SCB)
Medieproduktion

Behörighet

Grundläggande behörighet samt Goda kunskaper i engelska, motsvarande Engelska 6


Urval

Urvalet grundas på betyg och högskoleprovMål/Förväntat studieresultat
Studenten ska kunna beskriva de viktigaste elementen som ger god spelbarhet. Studenten ska ha god insyn i spelproduktion

Kursinnehåll
-Teknik som används inom speldesign och produktion.
-Spelhistoria, traditionellt spel- och dator-/TV-spel
-Spelets struktur och byggstenar.
-Praktiska övningar och workshops

Genomförande
Undervisningen sker i form av lektioner, praktiskt arbete och inlämningsuppgifter.

Examination
Examination sker fortlöpande under kursen i form av redovisningar och inlämningsuppgifter.

Övergångsbestämmelser
Kursen motsvarar tidigare kurs ISI648 Speldesign.

Examinator
Arash Källmark

Övergångsbestämmelser
Kursen M0001D motsvarar kursen ISI648

Litteratur. Gäller från Vår 2011 Lp 3 (Kan ändras fram till 10 veckor innan studiestart)
Tracy Fullterton, Steven Hofman, Christopher swain: Game Design Workshop: A playcentric approach to creating innovative games
Publisher: Morgan Kaufman; 2nd edition (8april 2008) Language: English
ISBN-10:0240809742; ISBN-13:978-0240809748

Kursgivare
Institutionen för konst, kommunikation och lärande (KKL)

Moduler
KodBenämningBetygskalaHPTillståndGäller frånTitel
0001InlämningsuppgifterU G#7.50ObligatoriskH07

Studiehandledning
Studiehandledning finns i lärplattformen Canvas före kursstart. Du som är ny student hittar all information du behöver på www.ltu.se/nystudent. Du som redan studerar vid Luleå tekniska universitet hittar information om kursstart via schema på studentwebben alternativt via kursrummet i lärplattformen. Du når lärplattformen via Mitt LTU.

Kursplanen fastställd
Kursplanen är fastställd av LTU Skellefteå 2007-02-28 att gälla fr o m H07.

Reviderad
av Patrik Häggqvist, huvudansvarig utbildningsledare vid Institutionen för konst, kommunikation och lärande 2020-01-17