Hoppa till innehållet


KURSPLAN

Programmering för datorgrafiker 7,5 Högskolepoäng

Programming for computer graphic artists
Grundnivå, M0002E
Version
Kursplan gäller: Vår 2018 Lp 3 - Tills vidare
Vald version visar för vilken termin och läsperiod som denna kursplanen gäller för. Senaste version visas först.


Utbildningsnivå
Grundnivå
Fördjupningskod
G1N
Betygsskala
G U 3 4 5
Ämne
Medieteknik
Ämnesgrupp (SCB)
Datateknik

Behörighet

Grundläggande behörighet


Urval

Urvalet grundas på betyg och högskoleprovMål/Förväntat studieresultat

Kursens mål är att utveckla den studerandes praktiska förmåga att konstruera korrekta och välstrukturerade program/script inom produktionsverktyg för film och spel. Kursen skall även ge grundläggande generella kunskaper om programmeringsspråk samt förståelse för problemlösning genom programmering.


Kursinnehåll

Förståelse för grundläggande programmering (variabler, vägval, iteration, funktioner). Introduktion till scripting i produktionsverktyg (tex. Maya och Nuke) samt tillhörande scriptspråk och design av verktyg och interface.  

I kursen ingår tillämpningsuppgifter där studenten självständigt konstruerar program/script i ett aktuellt produktionsverktyg( tex. Maya och Nuke) samt designar och implementerar verktyg och interface.


Genomförande

Undervisningen sker i form av teoretiska föreläsningar och laborationer.


Examination

Fortlöpande examination med obligatoriska laborationsuppgifter. I examinationen ingår även redovisningar, skriftliga och praktiska kunskapsprov.


Examinator
Johannes Hirche

Litteratur. Gäller från Höst 2012 Lp 1
Maya Python for Games and Film: A Complete Reference for Maya Python and the Maya Python API, ISBN-13: 978-0123785787
Samt utdelat material.

Kursgivare
Institutionen för system- och rymdteknik

Prov
ProvnrTypHpBetyg
0003Inlämningsuppgift 31.5G U 3 4 5
0004Inlämningsuppgift 41.5G U 3 4 5
0006Inlämningsuppgift 11.0G U 3 4 5
0007Inlämningsuppgift 21.0G U 3 4 5
0008Inlämningsuppgift 52.5G U 3 4 5

Studiehandledning
Studiehandledning finns i lärplattformen Canvas före kursstart. Du som är ny student hittar all information du behöver på www.ltu.se/nystudent. Du som redan studerar vid Luleå tekniska universitet hittar information om kursstart via schema på studentwebben alternativt via kursrummet i lärplattformen. Du når lärplattformen via Mitt LTU.

Kursplanen fastställd
av Jonny Johansson, HUL SRT 2012-02-15

Reviderad
av Jonny Johansson, HUL SRT 2017-02-15