Hoppa till innehållet
Kurser på Luleå tekniska universitet

Miljöanalys

7,5 Högskolepoäng, Fortsättningskurs på grundnivå, M0002K
Kursen syftar behandla olika befintliga verktyg för värdering av miljökonsekvenser, energiförbrukning, mm, beroende på olika processval, materialval etc, samt att kritiskt kunna granska de resultat som erhålls.

Livscykelanalys.

·        Teoretiska aspekter på LA: vilken typ av grunddata krävs, vilka antagande görs, hur påverkar detta resultatet av LA?

·        PC-lektioner och PC-laborationer

 

Geografiska informationssystem.

·        Vad innebär GIS, hur hanteras och utvinns information.

·        PC-lektioner och en PC-laboration

 

Miljökonsekvensbeskrivningar.

·        När och hur upprättas MKB, vilket tekniskt underlag krävs, hur definieras samhällets intressen.

·        Social konsekvensbeskrivning

·        Rättssystemet kring miljöfrågor och MKB

·        Projekt

Anmälan

Vill du veta mer om kursen?

I kursplanen beskrivs exempelvis kursens mål och innehåll samt kurslitteratur. Eftersom en kursplan kan förändras visas alltid information om när revidering har skett och för vilken period som kursplanen gäller för. Senast tio veckor innan kursstart skall en aktuell kursplan finnas publicerad.

Vanliga frågor om studier

Här hittar du vanliga frågor om hur det är att studera vid Luleå tekniska universitet.

Q  Hittar du inte svaret på din fråga?

Frågor om kursen

Har du detaljfrågor om kursen som du inte hittar svar på under kurssidorna eller i kursplanen, tveka inte att kontakta oss.

Jan Rosenkranz

Jan Rosenkranz, Professor tillika ämnesföreträdare

Organisation: Mineralteknik, Mineralteknik och metallurgi, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Telefon: 0920-492183