KURSPLAN

Matematik komplettering 7,5 Högskolepoäng

Mathematics Supplementary course
Grundnivå, M0007M
Version
Kursplan gäller: Höst 2012 Lp 1 - Vår 2014 Lp 4
Vald version visar för vilken termin och läsperiod som denna kursplanen gäller för. Senaste version visas först.

Kursplanen fastställd
Kursplanen är fastställd av institutionen för matematik 2000-02-15 att gälla från V00.

Reviderad
av Mats Näsström 2012-02-23

Utbildningsnivå
Grundnivå
Fördjupningskod
G1N
Betygskala
G U 3 4 5
Ämne
Matematik
Ämnesgrupp (SCB)
Matematik

Behörighet

Grundläggande behörighet


Urval

Betyg och högskoleprovMål/Förväntat studieresultat
Kursen skall ge fördjupade kunskaper inom något område inom matematiken.

Kursinnehåll
Kursens innehåll bestäms av examinator och definieras av en lärobok, vetenskapliga artiklar eller en forskarutbildningskurs. Koden/namnet är avsedd för kurser som ej ges återkommande eller för enstaka studenter som vill tentera något som ej överensstämmer med en existerande kurs. I samband med godkännandet utfärdar examinator ett intyg med beskrivning av kursinnehållet.

Genomförande
Föreläsningar, seminarier eller självstudier.

Examination
Individuellt prov

Examinator
Lars Bergström

Övergångsbestämmelser
Kursen M0007M motsvarar kursen MAM154

Litteratur. Gäller från Höst 2012 Lp 1 (Kan ändras fram till 10 veckor innan studiestart)
-

Kursgivare
Institutionen för teknikvetenskap och matematik

Prov
ProvnrTypHpBetyg
0001Individuellt prov7.56 U G VG 3 4 5