KURSPLAN

Ingenjörskonst 7,5 Högskolepoäng

Introduction to technology
Grundnivå, M0009T
Version
Kursplan gäller: Höst 2016 Lp 1 - Tillsvidare
Vald version visar för vilken termin och läsperiod som denna kursplanen gäller för. Senaste version visas först.

Kursplanen fastställd
Kursplanen är fastställd av Inst för fysik, maskin- och materialteknik 2007-02-28 att gälla från H07.

Reviderad
av Mats Näsström 2016-02-15

Utbildningsnivå
Grundnivå
Fördjupningskod
G1N
Betygskala
U G#
Ämne
Maskinteknik
Ämnesgrupp (SCB)
Maskinteknik

Behörighet

Grundläggande behörighet + Fysik 2, Kemi 1, Matematik 3c (områdesbehörighet A8). Eller: Fysik B, Kemi A, Matematik D (områdesbehörighet 8)


Urval

Urvalet grundas på betyg och högskoleprovMål/Förväntat studieresultat

1. Kunskap och förståelse
Studenten ska:
  • övas i att arbeta och tänka på ett ingenjörmässigt sätt
  • få insikt i forskningsområden/frågor vid Institutionen för teknikvetenskap och matematik.

2. Färdighet och förmåga
Studenten ska efter genomgången kurs med godkänt resultat:
  • kunna skriva tekniska rapporter enligt givna instruktioner
  • kunna grunderna för 3d-skissning och formella ritregler
  • förstå grunderna i mekaniska detaljkonstruktioner och länkmekanismer
  • utforma enklare mekaniska konstruktioner
  • konstruera enklare länkmekanismer
  • kunna, i grupp, planera, genomföra och presentera slutresultat i enklare teknikprojekt

3. Värderingsförmåga och förhållningssätt
Studenten ska:
  • få erfarenhet av samarbete i mindre grupper
  • få inblick i ingenjörens roll i samhället samt etiska aspekter på ingenjörsarbete

Kursinnehåll
Grunderna i mekaniska konstruktioner och mekanismer. Forskningsinformation från TVM. Projektarbete inom projekt som har anknytning till mekaniska problem. Presentationsteknik; skriftlig och muntlig.

Genomförande
Föreläsningar, lektioner och övningar, projektarbete. Föreläsningar/ lektioner omfattar genomgångar av viktiga teoretiska avsnitt. Projektet ska ge möjlighet att prova arbeta med problemlösning, produktutvecklingsideér och/eller prototyptester..

Examination
Obligatorisk närvaro på föreläsningar( > 80% ). Skriftlig redovisning av inlämningsuppgifter och projektarbete. Muntlig redovisning av projektarbete.

Övrigt
Kursen kan ej ingå i examen tillsammans med MTM455 eller F0051T. Kursen är på grundläggande nivå (A-nivå). Inom TVM ges även mer avancerade projektkurser (på B-, C- och D-nivå).

Övergångsbestämmelser
Kursen M0009T motsvarar kursen MTM108.

Examinator
Jens Hardell

Övergångsbestämmelser
Kursen M0009T motsvarar kursen MTM108

Litteratur. Gäller från Höst 2014 Lp 1 (Kan ändras fram till 10 veckor innan studiestart)
Analys av mekanismer och mekaniska detaljkonstruktioner, E. Kassfeldt
Ritteknik Maskinteknik, Karl Taavola, ISBN-13: 978-91-88816-24-5

Kursgivare
Institutionen för teknikvetenskap och matematik

Prov
ProvnrTypHpBetyg
0002Föreläsningsserie2.5U G#
0003Inlämningsuppgifter5.0U G#

Studiehandledning
Studiehandledning finns i lärplattformen Canvas före kursstart. Du som är ny student hittar all information du behöver på www.ltu.se/nystudent. Du som redan studerar vid Luleå tekniska universitet hittar information om kursstart via schema på studentwebben alternativt via kursrummet i lärplattformen. Du når lärplattformen via Mitt LTU.