Hoppa till innehållet


KURSPLAN

Försäljning och etik 7,5 högskolepoäng

Sales and Ethics
Grundnivå, M0010N
Version
Kursplan gäller: Vår 2020 Lp 4 - Tills vidare
Vald version visar för vilken termin och läsperiod som denna kursplanen gäller för. Senaste version visas först.


Utbildningsnivå
Grundnivå
Fördjupningskod
G1N
Betygskala
U G#
Ämne
Företagsekonomi
Ämnesgrupp (SCB)
Företagsekonomi

Behörighet

Grundläggande behörighet


Urval

Urvalet grundas på betyg och högskoleprovMål/Förväntat studieresultat
Kursens mål är att studenten ska utveckla kunskaper om försäljning och  förmågan att genomföra säljbesök/säljsamtal.
 
Studenten skall efter avslutad kurs kunna
- förklara och använda begrepp inom området försäljning
- planera för säljbesök/säljsamtal
- genomföra säljbesök/säljsamtal
- utvärdera säljbesök/säljsamtal
- redogöra för hur etiska begrepp och förhållningssätt kan påverka olika säljsituationer


Kursinnehåll
Kursen innehåller teorier om försäljning och hur man på ett effektivt sätt kan planera, genomföra och följa upp säljaktiviteter. Kursen tar också upp etik och hur etiska begrepp och förhållningssätt kan påverka säljarbetet.

Genomförande
Kursen består av föreläsningar, seminarier, grupparbeten och praktiska övningar. I kursen ingår näringslivsanknutna projektarbeten och näringslivsbaserade case.

Examination
I skriftligt prov examineras förmågorna att:
- förklara och använda begrepp inom området försäljning
- planera för säljbesök/säljsamtal
- utvärdera säljbesök/säljsamtal
- redogöra för hur etiska begrepp och förhållningssätt kan påverka olika säljsituationer

i obligatoriska uppgifter och seminarier examineras förmågorna att:
- förklara och använda begrepp inom området försäljning
- planera för säljbesök/säljsamtal
- genomföra säljbesök/säljsamtal
- utvärdera säljbesök/säljsamtal
- redogöra för hur etiska begrepp och förhållningssätt kan påverka olika säljsituationer

En förutsättning för godkänt resultat är närvaro på obligatoriska närvarotillfällen.

Övrigt
Den student som inte personligen registrerat sig, eller kontaktat ETS utbildningsadministration eduets@ltu.se, under läsperiodens första tre dagar riskerar att förlora sin plats på kursen. Detta gäller även student med platsgaranti.
Kursen riktar sig främst till studenter som läser fastighetsmäklarprogrammet.

Examinator
Lars Bäckström IES-FV

Litteratur. Gäller från Vår 2017 Lp 4 (Kan ändras fram till 10 veckor innan studiestart)
Rolf Laurelli & Bengt Åke Cras, Handbok för personlig försäljning, Liber, 2011.
Erik Ullsten, BästSäljaren.

Kursgivare
Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle (ETS)

Moduler
KodBenämningBetygskalaHpTillståndGäller frånTitel
0001Obligatoriska prov och uppgifterU G#7.50ObligatoriskH10

Studiehandledning
Studiehandledning finns i lärplattformen Canvas före kursstart. Du som är ny student hittar all information du behöver på www.ltu.se/nystudent. Du som redan studerar vid Luleå tekniska universitet hittar information om kursstart via schema på studentwebben alternativt via kursrummet i lärplattformen. Du når lärplattformen via Mitt LTU.

Kursplanen fastställd
av Prefekten Institutionen för industriell ekonomi och samhällsvetenskap 2010-02-19

Reviderad
av Huvudutbildningsledare Daniel Örtqvist, Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle 2020-01-17