KURSPLAN

Datorstödd konstruktion 7,5 Högskolepoäng

Computer-aided Design
Grundnivå, M0010T
Version
Kursplan gäller: Höst 2014 Lp 1 - Tillsvidare
Vald version visar för vilken termin och läsperiod som denna kursplanen gäller för. Senaste version visas först.

Kursplanen fastställd
av Inst. för tillämpd fysik, maskin- och materialteknik 2005-01-05

Reviderad
av Mats Näsström 2014-02-14

Utbildningsnivå
Grundnivå
Fördjupningskod
G1F
Betygskala
G U 3 4 5
Ämne
Datorstödd maskinkonstruktion
Ämnesgrupp (SCB)
Maskinteknik

Behörighet

Grundläggande behörighet samt Differentialkalkyl M0029M/M0038M, Linjär algebra och integralkalkyl M0030M/M0043M samt Fysik 1 F0004T eller motsvarande.


Urval

Högskolepoäng 1-165 hpMål/Förväntat studieresultat

1. Kunskap och förståelse

 • förstå grunderna i datorbaserad konstruktion, produktion och beräkning för tillämpning vid produktframtagning
 • förstå hur verktyg för datorstödd konstruktion kan användas vid lagbaserad produktframtagning

2. Färdighet och förmåga

 • kunna modellera enklare mekaniska konstruktioner i solidmodelleringssystem (3D CAD)
 • kunna genomföra enklare konstruktionsanalyser med hjälp finita elementmetoden och stelkropssdynamik
 • kunna genomföra grundläggande beredningar av verktygsoperationer på 3D CAD-modeller
 • kunna genomföra enklare visualiseringar av mekaniska konstruktioner
 • ha tillämpat kunskaperna i ett lagbaserat konstruktionsprojekt
 • kunna muntligt redogöra för funktionen hos enklare mekaniska konstruktioner baserat på 3D CAD-modeller och simuleringar

3. Värderingsförmåga och förhållningssätt

 • ha tränat sin förmåga i ingenjörsmässigt tänkande
 • ha insikt i vilka förenklingar och antaganden som kan göras vid analyser av mekaniska konstruktioner
 • kunna förstå behovet av ny kunskap inom datorstödd maskinkonstruktion

Kursinnehåll
 • Grundläggande solidmodellering
 • Sammanställningsmodellering
 • Solidmodellbaserad ritningsframställning
 • Datorstödd analys: finita element-metoden, stelkroppsdynamik
 • CAM-beredning av solidmodeller
 • Visualisering
 • Konstruktionsuppgift

Genomförande
Undervisningen består av föreläsningar, datorövningar, och en konstruktionsuppgift.

Examination

För godkänt betyg krävs godkända inlämningsuppgifter, quizarsamt godkänd konstruktionsuppgift med muntlig presentation. Bedömningen av konstruktionsuppgiften och ett praktiskt modelleringsprov ligger till grund för högre betyg än 3.


Övrigt
Kursen kan inte ingå i examen tillsammans med MTM061.

Examinator
Peter Jeppsson

Övergångsbestämmelser
Kursen M0010T motsvarar kursen MTM116

Litteratur. Gäller från Höst 2014 Lp 1 (Kan ändras fram till 10 veckor innan studiestart)
Datorstödd konstruktion M0010T, LTU kurspärm.

Kursgivare
Institutionen för teknikvetenskap och matematik

Prov
ProvnrTypHpBetyg
0002Konstruktionsuppgift3.0U G#
0006Inlämningsuppgifter4.0U G#
0007Quiz0.5U G#
0008Modelleringsprov0.0U G#

Studiehandledning
Studiehandledning finns i lärplattformen Canvas före kursstart. Du som är ny student hittar all information du behöver på www.ltu.se/nystudent. Du som redan studerar vid Luleå tekniska universitet hittar information om kursstart via schema på studentwebben alternativt via kursrummet i lärplattformen. Du når lärplattformen via Mitt LTU.