Hoppa till innehållet


KURSPLAN

3D modellering, texturering och ljussättning 15 Högskolepoäng

3D modeling, texturing and lightning
Grundnivå, M0011D
Version
Kursplan gäller: Höst 2011 Lp 2 - Höst 2011 Lp 2
Vald version visar för vilken termin och läsperiod som denna kursplanen gäller för. Senaste version visas först.


Utbildningsnivå
Grundnivå
Fördjupningskod
G1N
Betygskala
U G#
Ämne
Mediedesign
Ämnesgrupp (SCB)
Medieproduktion

Behörighet

Grundläggande behörighet, grundnivå

Särskild behörighet

ISI819 Matematik för datorgrafiker
M0009D Grafik i datorer
M0010D Konstnärlig träning fördjupningMål/Förväntat studieresultat
Studenten ska kunna hantera produktionsmiljö och verktyg.
Studenten ska kunna från skiss modellera, textrurera, ljussätta, animera
och rendera en 3D-modell.

Kursinnehåll
Modellering, Rendering, Shading modeller, Texturering, Ljus, Kamera, Animationsverktyg

Genomförande
Kursen genomförs i form av föreläsningar, handledning samt praktisk enskilt arbete.

Examination
Examination sker fortlöpande under kursen i form av redovisningar och inlämningsuppgifter samt slutredovisning och presentation. Slutredovisning sker i form av praktiskt tentamen.
Inlämningsuppgifter och redovisningar som ej godkänts under kursen kan kompletteras och bedöms vid nästa kurstillfälle eller efter överenskommelse.

Övrigt
Observera att kurslitteratur och ref.litteratur för denna kurs täcker endast delar av de teoretiska momenten, och att kursen består till stor del av praktiska moment. Dessa praktiska moment är kärnan i kursen och kan inte ersättas med text ur böcker.

Övergångsbestämmelser
Kursen motsvarar ISI823 (utg kurs).

Examinator
Arash Vahdat

Övergångsbestämmelser
Kursen M0011D motsvarar kursen ISI823

Litteratur. Gäller från Höst 2011 Lp 2 (Kan ändras fram till 10 veckor innan studiestart)
Ingen kurslitteratur behöver köpas.

Kursgivare
Institutionen för konst, kommunikation och lärande

Prov
ProvnrTypHpBetyg
0001Inlämningsuppgifter7.5U G#
0002Slutredovisning7.5U G#

Kursplanen fastställd
av LTU Skellefteå 2007-02-28

Reviderad
av Institutionen för Konst, kommunikation och lärande 2011-10-07