KURSPLAN

Bilens system 1 7,5 högskolepoäng

Vehicle systems 1
Grundnivå, M0014T
Version
Kursplan gäller: Höst 2020 Lp 1 - Tillsvidare
Vald version visar för vilken termin och läsperiod som denna kursplanen gäller för. Senaste version visas först.

Kursplanen fastställd
av Institutionen för tillämpad fysik, maskin- och materialteknik 2007-02-28

Reviderad
av HUL Niklas Lehto 2020-02-14

Utbildningsnivå
Grundnivå
Fördjupningskod
G1F
Betygskala
G U 3 4 5
Ämne
Farkostteknik
Ämnesgrupp (SCB)
Farkostteknik

Behörighet

Grundläggande behörighet samt Grundläggande matematik och mekanik såsom M0038M Matematik I Differentialkalkyl, M0043M Matematik II Integralkalkyl och linjär algebra, F0004T Fysik 1, F0006T Fysik 3 eller motsvarande.


Urval

Urvalet grundas på 1-165 högskolepoäng.Mål/Förväntat studieresultat

Efter att kursen genomförts med godkänt resultat ska studenten:

                             Kunskap och förståelse

 • Visa brett kunnande om bilars mekaniska komponenter och system
 • Visa förståelse om fordonskomponenters och –systems funktion och prestanda

                             Färdighet och förmåga

 • Visa förmåga att självständigt och kreativt identifiera, formulera och hantera frågeställningar och analysera och utvärdera funktionen för olika fordonskomponenter och –system.
 •   Visa förmåga att muntligt och skriftligt redogöra för och diskutera information, problem och lösningar.

                             Värderingsförmåga och förhållningssätt

 •   Visa insikt i olika fordonstekniska lösningars möjligheter och begränsningar
 •   Visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och att fortlöpande utveckla sin kompetens inom fordonsteknik.

Kursinnehåll
 •   Analys av motor och drivlina; växellåda, koppling inkl växelmekanismer, samt 4-hjulsdrift och differentialväxel.
 •   Kraftomvandling från bromspedal till bromsande moment för olika typer av bromsar.
 •   Funktion i systemet för hjulupphängning; lager, fjädring, dämpning och hjul.
 •   Funktion i styrsystem; styrväxel och servosystem.
 •   Hydraulik och pneumatik
 •   Grundläggande tribologi; smörjmedel och lagertyper.

Genomförande
Lektioner och laborationer.

Examination
Skriftlig tentamen i slutet av kursen och godkända inlämningsuppgifter. Frivilliga eller obligatoriska duggor/kontrollfrågor under kursens gång kan förekomma. Dessa kan ge tillgodopoäng vid närmaste ordinarie tentamenstillfälle. Alternativt kan examination med ett antal delprov istället för sluttentamen förekomma.

Examinator
Kim Berglund

Övergångsbestämmelser
Kursen M0014T motsvarar kursen MTM152

Litteratur. Gäller från Höst 2011 Lp 1 (Kan ändras fram till 10 veckor innan studiestart)
Prestanda BAS 3.0 Fordonsteknik, ISBN 978-91-40-65102-0

Kursgivare
Institutionen för teknikvetenskap och matematik (TVM)

Moduler
KodBenämningBetygskalaHPTillståndGäller frånTitel
0001TentamenG U 3 4 53.80ObligatoriskH07
0002InlämningsuppgifterU G#3.70ObligatoriskH07

Studiehandledning
Studiehandledning finns i lärplattformen Canvas före kursstart. Du som är ny student hittar all information du behöver på www.ltu.se/nystudent. Du som redan studerar vid Luleå tekniska universitet hittar information om kursstart via schema på studentwebben alternativt via kursrummet i lärplattformen. Du når lärplattformen via Mitt LTU.