Hoppa till innehållet


KURSPLAN

Realtidsgrafik 7,5 Högskolepoäng

Realtime graphics
Grundnivå, M0015D
Version
Kursplan gäller: Vår 2016 Lp 3 - Tills vidare
Vald version visar för vilken termin och läsperiod som denna kursplanen gäller för. Senaste version visas först.


Utbildningsnivå
Grundnivå
Fördjupningskod
G1F
Betygskala
U G#
Ämne
Mediedesign
Ämnesgrupp (SCB)
Medieproduktion

Behörighet

Grundläggande behörighet samt Kurserna W0003F 3D grafik 1, W0009F Animation, W0006F 3D grafik 2, M0009D Grafik i datorer och M0002E Programmering för datorgrafiker


Urval

Urvalet grundas på 1-165 högskolepoäng.Mål/Förväntat studieresultat
Studenten ska kunna hantera produktionsmiljö och verktyg.
Studenten ska kunna från idé eller skiss skapa en optimerad realtidsmodell

Kursinnehåll
Modellering för realtidsapplikationer
UV-mapping, Texturering, Optimering
Realtidspipeline, hårdvara och mjukvara

Genomförande
Kursen genomförs i form av föreläsningar, handledning samt praktisk enskilt arbete.

Examination
Examination sker fortlöpande under kursen i form av redovisningar och inlämningsuppgifter, samt skriftlig eller praktisk slutredovisning.
Inlämningsuppgifter och redovisningar som ej godkänts under kursen kan kompletteras och bedöms vid nästa kurstillfälle eller efter överenskommelse.

Övrigt
Observera att kurslitteratur och ref.litteratur för denna kurs täcker endast delar av de teoretiska momenten, och att kursen består till stor del av praktiska moment. Dessa praktiska moment är kärnan i kursen och kan inte ersättas med text ur böcker.

Övergångsbestämmelser
Kursen motsvarar tidigare kurs ISI827 Realtidsgrafik.

Examinator
Håkan Wallin

Övergångsbestämmelser
Kursen M0015D motsvarar kursen ISI827

Litteratur. Gäller från Höst 2007 Lp 1 (Kan ändras fram till 10 veckor innan studiestart)
Game Art, Creation, Direction and Careers, 1-58450-395-5

Kursgivare
Institutionen för konst, kommunikation och lärande

Prov
ProvnrTypHpBetyg
0001Inlämningsuppgifter4.5U G#
0002Slutredovisning3.0U G#

Kursplanen fastställd
Kursplanen är fastställd av LTU Skellefteå 2007-02-28 att gälla från H07.

Reviderad
av Patrik Häggqvist, huvudansvarig utbildningsledare vid Institutionen för konst, kommunikation och lärande 2015-11-06