Hoppa till innehållet


KURSPLAN

Maskindynamik 7,5 högskolepoäng

Mechanical Vibrations
Grundnivå, M0015T
Version
Kursplan gäller: Höst 2021 Lp 1 - Tills vidare
Vald version visar för vilken termin och läsperiod som denna kursplanen gäller för. Senaste version visas först.


Utbildningsnivå
Grundnivå
Fördjupningskod
G2F
Betygskala
G U 3 4 5
Ämne
Maskinteknik
Ämnesgrupp (SCB)
Maskinteknik

Behörighet

Grundläggande behörighet samt ordinära differentialekvationer, Linjär algebra samt goda kunskaper i engelska, motsvarande Engelska 6.


Urval

Urvalet grundas på 1-165 högskolepoäng.Mål/Förväntat studieresultat
Efter godkänd kurs ska du som student kunna:

1. Kunskap och förståelse
 
 • beskriva grundläggande principer och samband inom maskindynamikdynamik
 • förklara bakgrund och uppkomst av rörelseekvationer för enklare dynamiska system.
 • förklara orsak till vibrationer i enfrihetsgrad-, flerfrihetsgrad- och kontinuerliga-system.

2. Färdighet och förmåga.
 
 • skapa och tillämpa enklare modeller av enfrihetsgrad, flerfrihetsgrad och kontinuerliga system.
 • använda Matlab som verktyg för dynamiska beräkningar och kunna skriva enklare program.
 • utveckla program för simulering av enkla dynamiska system.
 • designa enklare dynamiska system för att undvika haverier eller minimera vibrationer.

3. Värderingsförmåga och förhållningssätt
 
 • värdera rimligheten av analytiska och numeriska resultat.
 • kritiskt bedöma resultat från enklare dynamiska analyser.

Kursinnehåll
Kursen behandlar grunderna i maskindynamik där studenten skall kunna utveckla och analysera enklare modeller av verkliga problem. I kursen behandlas grundläggande maskindynamik såsom;
 • enfrihetsgradssystem (SDOF)
 • flerfrihetsgradssystem (MDOF)
 • Lagrange ekvation
 • vibrationsisolering och mättekni
 • dynamisk simulering
 • samt kontinuerliga system.
.

Genomförande
Kursens undervisningsspråk samt undervisningsform anges för varje kurstillfälle och framgår av kurssidan på Luleå tekniska universitets hemsida.
Kursen genomförs mha föreläsningar där viktiga moment i kursen lyfts fram och förklaras. Lektioner i form av viss teorigenomgång samt räkneövningar som kompletterar föreläsningsmomenten. Datorövningar ger dig möjlighet att själv skapa modeller och simulera problem som en ingenjör kan ställas inför.

Examination
Om det finns beslut om särskilt pedagogiskt stöd, i enlighet med Riktlinjen Studentens rättigheter och skyldigheter vid Luleå tekniska universitet, finns möjlighet till anpassad eller alternativ examinationsform.

För att erhålla slutbetyg i kursen krävs godkända datorövningar och godkänt på skriftlig tentamen. Graderingen på slutbetyget för kursen grundas på betyget på den skriftliga tentamen.


Övrigt
Kursen kan inte ingå i examen tillsammans med M0019T.

Övergångsbestämmelser

Kursen M0015T motsvarar kursen MTM130 och MTM172


Examinator
Jan-Olov Aidanpää

Övergångsbestämmelser
Kursen M0015T motsvarar kursen MTM172

Litteratur. Gäller från Höst 2014 Lp 1 (Kan ändras fram till 10 veckor innan studiestart)
D J Inman, Engineering Vibration, fourth edition, Pearson education limited 2014.
Formulas in Mechanical Vibration (collection of formulas

Kursgivare
Institutionen för teknikvetenskap och matematik (TVM)

Moduler
KodBenämningBetygskalaHpTillståndGäller frånTitel
0003Skriftlig tentamenG U 3 4 56.00ObligatoriskH21
0004DatorövningarU G#1.50ObligatoriskH21

Studiehandledning
Studiehandledning finns i lärplattformen Canvas före kursstart. Du som är ny student hittar all information du behöver på www.ltu.se/nystudent. Du som redan studerar vid Luleå tekniska universitet hittar information om kursstart via schema på studentwebben alternativt via kursrummet i lärplattformen. Du når lärplattformen via Mitt LTU.

Kursplanen fastställd
av Institutionen för tillämpad fysik, maskin- och materialteknik 2007-02-28

Reviderad
av Huvudansvarig utbildningsledare Niklas Lehto 2021-02-17