KURSPLAN

Kulturhistoria 7,5 Högskolepoäng

Culture history
Grundnivå, M0024D
Version
Kursplan gäller: Höst 2011 Lp 2 - Tillsvidare
Vald version visar för vilken termin och läsperiod som denna kursplanen gäller för. Senaste version visas först.

Kursplanen fastställd
Kursplanen är fastställd 2007-02-28 att gälla fr o m H07.

Reviderad
av Institutionen för Konst, kommunikation och lärande 2011-10-07

Utbildningsnivå
Grundnivå
Fördjupningskod
G1N
Betygskala
U G#
Ämne
Kulturvetenskap
Ämnesgrupp (SCB)
Kulturvetenskap

Behörighet

Grundläggande behörighet, grundnivå

Särskild behörighet

Grundläggande behörighet. Antagen till YH TV- och filmscenografi.Mål/Förväntat studieresultat
Studenten ska kunna beskriva huvuddragen i den västerländska konst och stilhistorien. Studenten ska kunna ge exempel på kopplingar mellan konst, arkitektur och idéhistoria.

Kursinnehåll
-Kulturhistoria
-Stil- och konsthistoria
-Studiebesök

Genomförande
Undervisningen sker i form av lektioner och tillämpningsuppgifter.

Examination
Skriftlig och muntlig redovisning.

Övrigt
Examination kan ske max 3 år efter kursregistrering.

Övergångsbestämmelser
Kursen motsvarar ISI904 Kulturhistoria (nedlagd kurs).

Examinator
Lisette Boman

Övergångsbestämmelser
Kursen M0024D motsvarar kursen ISI904

Litteratur. Gäller från Höst 2011 Lp 2 (Kan ändras fram till 10 veckor innan studiestart)
Broby Johansen R: Kropp och kläder, Raben&Sjögren, Stockholm 1969, i utdrag.
Vihma S: Designhistoria, Raster Bokförlag, 2004 ISBN 91-872115-373.
Tambini M: 1900-talets design, Wahlström&Widstrand, Stockholm 1998.

Kursgivare
Institutionen för konst, kommunikation och lärande

Prov
ProvnrTypHpBetyg
0001Inlämningsuppgifter4.5U G#
0002Skriftlig redovisning3.0U G#