Hoppa till innehållet


KURSPLAN

Medicinsk vetenskap Anatomi/Fysiologi 1 med inriktning mot sjukgymnastik 7,5 Högskolepoäng

Medical science Anatomy/Physiology in position to Physiotherapy
Grundnivå, M0024H
Version
Kursplan gäller: Höst 2014 Lp 1 - Tills vidare
Vald version visar för vilken termin och läsperiod som denna kursplanen gäller för. Senaste version visas först.


Utbildningsnivå
Grundnivå
Fördjupningskod
G1N
Betygskala
U G VG
Ämne
Medicinsk vetenskap
Ämnesgrupp (SCB)
Medicin

Behörighet

Grundläggande behörighet


Urval

Betyg och högskoleprovMål/Förväntat studieresultat

Efter genomgången kurs ska studenten,  kunna:

1. Redogöra för grundläggande anatomiska begrepp.
2. Redogöra för den humana rörelseapparatens anatomi.
3. Redogöra för den humana eukaryota cellens funktion
4. Redogöra för nervcellen och nervsystemets anatomi - fysiologi samt kunna undersöka enklare senreflexer.
5. Redogöra för olika typer av vävnader, dess mognad samt åldrande.


Kursinnehåll

Latinsk nomenklatur 
Rörelseapparatens anatomi 
Laboration om rörelseapparaten 
Celler och vävnad anatomi och fysiologi 
Nervsystemet anatomi och fysiologi

 


Genomförande

Formerna för undervisning är individuellt arbete i form av inläsning av litteratur och arbetsmaterial, föreläsningar, samverkan i grupp och laborativa inslag. Studenterna skall kunna använda den förvärvade kunskapen med sikte på sin kommande yrkesroll som sjukgymnaster  ex genom att  kunna identifiera anatomiska strukturer och undersöka enklare senreflexer.


Examination

Kursens mål examineras dels genom en praktisk examination och genom skriftlig individuell examen av delmomenten.Övrigt
Kursen ges på grundnivå.

Studiehandledning finns i kursrummet i Fronter.

Godkänt kursbetyg för denna kurs utgör särskild behörighet för VFU-kurser.

Examinator
Anders Eriksson

Litteratur. Gäller från Höst 2014 Lp 1 (Kan ändras fram till 10 veckor innan studiestart)
Obligatorisk:
Bojsen-Møller, F. (2000 eller senare). Rörelseapparatens anatomi. (1. uppl.) Stockholm: Liber.
Feneis, H., & Dauber, W. (2006 eller senare). Anatomisk bildordbok. (5., utökade uppl.) Stockholm: Liber.
Jenkins, G.W., Kemnitz, C.P., & Tortora, G.J. (2007 eller senare). Anatomy and physiology: from science to life. Hoboken, N.J.: Wiley.

Arbetsmaterial tillkommer

Kursgivare
Institutionen för hälsovetenskap

Prov
ProvnrTypHpBetyg
0001Skriftlig tentamen cell och vävnad1.0U G VG
0002Skriftlig tentamen neuroanatomi o neurofysiologi3.0U G VG
0003Skriftlig tentamen rörelseapparaten3.5U G VG

Kursplanen fastställd
av Prefekt vid Institutionen för hälsovetenskap 2007-05-15

Reviderad
av Prefekt vid Inst för hälsovetenskap 2014-02-13