Utbwebben - defaultbild för kurser swe

Affärsstrategi

7,5 Högskolepoäng, Fortsättningskurs på grundnivå, M0024N
Globaliseringen tillsammans med den snabba tekniska utvecklingen ställer nya krav på den strategiska kompetensen i organisationer. Förmågan att utveckla affärsstrategier blir därför helt avgörande för framgång i många branscher.

Kursen belyser hur organisationer med hjälp av moderna teorier effektivt kan arbeta med affärsstrategier. Kursen behandlar kopplingen mellan organisationen och dess omvärld samt metoder för hur organisation och omvärld kan analyseras. Vidare behandlar kursen också hur strategier kan utvecklas, implementeras och hur strategiskt förändringsarbete kan genomföras.

Anmälan

Vill du veta mer om kursen?

I kursplanen beskrivs exempelvis kursens mål och innehåll samt kurslitteratur. Eftersom en kursplan kan förändras visas alltid information om när revidering har skett och för vilken period som kursplanen gäller för. Senast tio veckor innan kursstart skall en aktuell kursplan finnas publicerad.

Vanliga frågor

Q  Hittar du inte svaret på din fråga?

Frågor om kursen

Har du detaljfrågor om kursen som du inte hittar svar på under kurssidorna eller i kursplanen, tveka inte att kontakta oss.

Maria Ek Styvén

Maria Ek Styvén, Biträdande professor

Organisation: Industriell marknadsföring, Industriell Ekonomi, Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle
Telefon: 0920-491501
Rum: A246 - Luleå»