Utbwebben - defaultbild för kurser swe

Tillämpad matematik fortsättningskurs

7,5 Högskolepoäng, Fortsättningskurs på grundnivå, M0026M
Kursens mål är att ge en fördjupning inom några intressanta områden inom Tillämpad matematik.
Kursen är nedlagd. Sista termin: Våren 2014