Hoppa till innehållet

IDÉ-utvecklarna

Publicerad: 6 november 2014

IDÉ-utvecklarna är en kurs som skall stötta studenter som vill och är intresserade av att utveckla en idé eller ett identifierat behov och våga gå vidare mot ett företagande.

Kursen spänner från att ha en känsla för ett problemområde där studenten stöttas i att finna möjligheter för helt nya idéer och produkter till en relativt väl formulerad och avgränsad produktidé där studenten stöttas i att parallellt också formulera sin affärsplan. Affärsmannaskap, i korthet, en förståelse för sin roll i projektet/företaget och en förståelse för hur idéerna kan utvecklas och säljas för att skapa mervärde för andra, är vägledande i kursen.

Kursen spänner över ett brett område och studenten förväntas efter genomgången kurs ha utvecklat förmågan att ha förståelse för hur dessa områden hänger samman och bidrar i utvecklingsprocessen från affärsidé till ett koncept eller en färdig produkt. Studenten ska i en stödjande miljö få utveckla sin förmåga att se möjligheter och formulera en vision, ställa upp delmål och mål samt omsätta dessa i handling, dvs. utveckla sina strategiska, taktiska och operativa förmågor.