KURSPLAN

Produktionsdesign - teori och praktik/Attributmakeri 15 Högskolepoäng

Production Design - theory and work placement/prop making
Grundnivå, M0028D
Version
Kursplan gäller: Vår 2016 Lp 4 - Tillsvidare
Vald version visar för vilken termin och läsperiod som denna kursplanen gäller för. Senaste version visas först.

Kursplanen fastställd
Kursplanen är fastställd av institutionen i Skellefteå 2007-02-28 att gälla fr o m H07.

Reviderad
av Patrik Häggqvist, huvudansvarig utbildningsledare vid Institutionen för konst, kommunikation och lärande 2016-01-15

Utbildningsnivå
Grundnivå
Fördjupningskod
G1N
Betygskala
U G#
Ämne
Scenografi
Ämnesgrupp (SCB)
Scen och medier

Behörighet

Grundläggande behörighet samt Grundläggande behörighet. Antagen till YH TV- och filmscenografi/Attributmakeri


Urval

Urvalet grundas på betyg och högskoleprovMål/Förväntat studieresultat
Studenten ska ha en fördjupad förståelse för konstnärlig produktion ur aspekterna material, säkerhet och samarbete.

Kursinnehåll
Produktionsplanering
Materialkunskap
Praktisk tillämpning
Presentation/redovisning

Genomförande
Undervisningen sker inledningsvis i form av lektioner och sedan som arbetsplatsförlagd praktik.

Examination
Muntlig och skriftlig redovisning.
Examination kan ske max 3 år efter kursregistrering.

Övrigt
Observera att kurslitteraturen och ref.litteratur för denna kurs endast täcker delar av de teoretiska momenten, och att kursen består av till stora delar av praktiska moment. Dessa praktiska moment är kärnan i kursen och kan inte ersättas med kurslitteratur.¨

Övergångsbestämmelser
Kursen motsvarar ISI908 Prod.design-teori o praktik/attributmakeri (nedlagd kurs).

Examinator
Håkan Wallin

Övergångsbestämmelser
Kursen M0028D motsvarar kursen ISI908

Litteratur. Gäller från Vår 2016 Lp 4 (Kan ändras fram till 10 veckor innan studiestart)
Utdelat material

Kursgivare
Institutionen för konst, kommunikation och lärande

Prov
ProvnrTypHpBetyg
0001Produktionsplanering3.0U G#
0002Tillämpning A4.5U G#
0003Tillämpning B4.5U G#
0004Redovisning3.0U G#