KURSPLAN

Teknik, material och säkerhet 7,5 Högskolepoäng

Technique Basic
Grundnivå, M0030D
Version
Kursplan gäller: Höst 2016 Lp 1 - Tillsvidare
Vald version visar för vilken termin och läsperiod som denna kursplanen gäller för. Senaste version visas först.

Kursplanen fastställd
Kursplanen är fastställd av institutionen i Skellefteå 2007-02-28 att gälla från V08.

Reviderad
av Patrik Häggqvist, huvudansvarig utbildningsledare vid Institutionen för konst, kommunikation och lärande 2016-06-16

Utbildningsnivå
Grundnivå
Fördjupningskod
G1F
Betygskala
U G#
Ämne
Scenografi
Ämnesgrupp (SCB)
Scen och medier

Behörighet

Grundläggande behörighet samt Grundläggande behörighet. Åk 1 YH TV- och filmscenografi/attributmakeri


Urval

Urvalet grundas på 1-165 högskolepoäng.Mål/Förväntat studieresultat
Studenten ska  kunna förena tekniska lösningar med design och form. Studenten ska vara orienterad och kunna genomföra enklare konstruktionsarbeten  i metall. Studenten ska ha en god bild av säkerhetsaspekterna gällande brandsäkerhet för scenisk verksamhet och arbete med svets och fogteknik.

Kursinnehåll
Materialkunskap avancerat
Teknik och konstruktion
Svets och fogteknik
Säkerhet.

Genomförande
Undervisningen sker i form av lektioner, eget arbete, grupparbete och inlämningsuppgifter.

Examination
Muntliga och skriftliga redovisningar. Examination kan ske max 3 år efter kursregistrering.

Övrigt
Observera att kurslitteraturen och ref.litteratur för denna kurs endast täcker delar av de teoretiska momenten, och att kursen består av till stora delar av praktiska moment. Dessa praktiska moment är kärnan i kursen och kan inte ersättas med kurslitteratur.

Övergångsbestämmelser
Kursen motsvarar ISI910 Teknik, material och säkerhet (nedlagd kurs).

Examinator
Håkan Wallin

Övergångsbestämmelser
Kursen M0030D motsvarar kursen ISI910

Litteratur. Gäller från Höst 2016 Lp 1 (Kan ändras fram till 10 veckor innan studiestart)
Referenslitteratur: John Blurton Scenery: Draughting and Construction ISBN-0-7136-5684-0
I kursen delas även texter ut av lärare.

Kursgivare
Institutionen för konst, kommunikation och lärande

Prov
ProvnrTypHpBetyg
0004Redovisning1.5U G#
0005Materialkunskap1.5U G#
0006Teknik/konstruktion1.5U G#
0007Fogteknik/säkerhet3.0U G#