KURSPLAN

Linjär algebra och integralkalkyl 7,5 Högskolepoäng

Linear Algebra and Calculus
Grundnivå, M0030M
Version
Kursplan gäller: Höst 2018 Lp 1 - Tillsvidare
Vald version visar för vilken termin och läsperiod som denna kursplanen gäller för. Senaste version visas först.

Kursplanen fastställd
Kursen är fastställd av institutionen för matematik att gälla från H07.

Reviderad
av Mats Näsström 2018-06-15

Utbildningsnivå
Grundnivå
Fördjupningskod
G1F
Betygskala
G U 3 4 5
Ämne
Matematik
Ämnesgrupp (SCB)
Matematik

Behörighet

Grundläggande behörighet samt Differentialkalkyl M0029M eller motsvarande.


Urval

Urvalet grundas på 1-165 högskolepoäng.Mål/Förväntat studieresultat

Efter genomgången kurs skall studenten:

- kunna definiera integralen som ett gränsvärde av en Riemannsumma, formulera och använda analysens huvudsats för att beräkna integraler av elementära funktioner.

- kunna bestämma primitiva funktioner till elementära funktioner genom substitution, partiell integration och partialbråksuppdelning.

- kunna definiera och beräkna generaliserade integraler.

- kunna hantera vektoralgebra och geometri, vektorer och matriser, linjära ekvationssystem samt determinanter.

- kunna lösa uppgifter med datorhjälpmedel (Maple).

- visa förmåga att identifiera och lösa problem med hjälp av de metoder som lärs ut i kursen.


Kursinnehåll
Integraler. Definition, egenskaper, beräkningsmetoder, tillämpningar, generaliserade integraler. Vektoralgebra och geometri. Vektorer och matriser. Linjära ekvationssystem. Determinanter. Datorhjälpmedel (MAPLE).

Genomförande
Undervisningen bedrivs i form av föreläsningar, lektioner och laborationer.

Examination
Obligatoriska datorlaborationer vilka skall redovisas och godkännas. För godkänt betyg på kursen krävs det en godkänd individuell skriftlig tentamen. Kursen ges med differentierade betyg. Betygsskala: 3 4 5

Examinator
Thomas Strömberg

Övergångsbestämmelser
Kursen M0030M motsvarar kursen MAM282

Litteratur. Gäller från Vår 2016 Lp 4 (Kan ändras fram till 10 veckor innan studiestart)
Adams Robert A: Calculus, A Complete Course. Addison-Wesley, Toronto (senaste upplagan).
Lay D: Linear algebra and its applications. Addison-Wesley, Boston (senaste upplagan).

Norbert Euler och Marianna Euler: Problems, Theory and Solutions in Linear Algebra: Part 1 Euclidean Space. Bookboon.com
Gratis tillgänglig online http://bookboon.com/se/problems-theory-and-solutions-in-linear-algebra-ebook

Kursgivare
Institutionen för teknikvetenskap och matematik

Prov
ProvnrTypHpBetyg
0001Tentamen6.9TG G U 3 4 5
0002Datorlaboration0.6TG U G#

Studiehandledning
Studiehandledning finns i lärplattformen Canvas före kursstart. Du som är ny student hittar all information du behöver på www.ltu.se/nystudent. Du som redan studerar vid Luleå tekniska universitet hittar information om kursstart via schema på studentwebben alternativt via kursrummet i lärplattformen. Du når lärplattformen via Mitt LTU.